Komentavimo valdymas

2011-12-15 16:26

Komentarų rašymo galimybę galima valdyti dviem būdais – globaliai visam tinklalapiui ir lokaliai kiekvienam įrašui ar puslapiui:

Visų komentarų (globalus) nustatymų valdymas

Administracinės dalies puslapyje Nustatymai -> Diskusija įjungiant ar išjungiant „Leisti pranešimus iš kitų tinklaraščių (citatų ir nuorodų)“ ir „Leisti žmonėms komentuoti naujuose straipsniuose“.

Kiek laiko prie straipsnių rodyti komentarų rašymo formas galima reguliuoti ties „Automatiškai uždrausti komentarus straipsniams, kurie yra senesni nei XX dienų“.

Atskirų komentarų (lokalus) nustatymų valdymas

Atvertus įrašą ar puslapį redagavimo režimu skydelyje „Diskusija“ galima įjungti ar išjungti komentarus ir citavimą „Leisti komentarus“ ir „Leisti citavimą ir pranešimus apie citavimą šiam puslapiui“.

Jei redagavimo lange skydelio „Diskusija“ nesimato, jį galima įsijungti viršuje atvertus „Ekrano nuostatos“ bei pažymėjus atitinkamą administravimo skydelį.