2016-17 mokslo metai

 

SSMMP_20172016-2017 MOKSLO METŲ RUDENS SEMESTRAS

VU Sociologijos magistrantūros programos aprašymas VU_SocMagProgAprasymas1

RACIONALAUS PASIRINKIMO SOCIOLOGIJA
Kurso VU Filosofijos fakulteto sociologijos magistro specialybės studentams programa

RPS2016-17_programa.doc

Paskaitų skaidrės:
1 paskaita
2 paskaita
3 paskaita
4 paskaita
5 paskaita
6 paskaita

Kai kurie šaltiniai seminarams:

Norkus Z. “Pirmenybių endogenizacijos problema racionalaus pasirinkimo teorijoje”. Seminarai 2001. Atviros visuomenės kolegija, V.: Strofa, 2002. P. 29-67. NorkusPirmenybEndogeniz

Norkus Z. “Apie plonąjį praktinį racionalumą ir jo pastorinimus”. Problemos. 1998. Nr. 54. P.39-53 NorkusApiePlonPraktRac

Norkus Z. “Subjektas ir akrasija egonomikoje”. Problemos. 2000. Nr. 58. P. 55-79. NorkusAkrasijaIrSubjektas1

Norkus Z. “Balsavimo paradoksai” Politologija, 1996. Nr. 1 (7). P.50-67 NorkusBalsavimoParadox1

Norkus Z. „Tikėjimas: racionalaus pasirinkimo teorijos perspektyva“, kn. Tikėjimo prieigos. Sud. N. Putinaitė. V.Aidai, pp. 92-140. NorkusTikejimas1

ISTORIJOS FILOSOFIJA

Kurso VU Filosofijos fakulteto filosofijos bakalauro specialybės studentams programa
Kurso programa

IstFil_FilosBak_2016RudS_progr1

Kai kurie kurso šaltiniai

http://www.fsf.vu.lt/dokumentai/katedros/sociologijos/Zenonas_Norkus_Istorika.pdf

Eliade_Amzinojo_sugrizimo_mitas Eliade_Sventybe_pasaulietiskumas NietzscheIstorNaud_Zala Spengler_Vakaru_Saulelydis PopperIstorSkurdas <strong
>White_Meta

SOCIALINĖ STRUKTŪRA
Kurso VU Filosofijos fakulteto sociologijos bakalauro specialybės studentams programa

Social_Struk_BA_Kurso_programa-2017