Naujienos

 

2017-10-03
Pokalbis LRT Klasikos laidoje „Ryto allegro“

Š. m. spalio 3 d. D. Katinas dalyvavo LRT Klasikos laidoje „Ryto allegro“, kurioje kalbėjo apie germanistikos studijas ir vokiečių kalbos padėtį Lietuvoje.

2017-09-25

Klauso Geyerio pranešimas GfdS koliokviume

Š. m. rugsėjo 25 d. GfdS koliokviume pranešimą tema „Hassrede in deutschen online Medien“ perskaitė dr. Klausas Geyer (Pietų Danijos Odensės universitetas).

2017-08-25
Lietuvos DAAD klubo vasaros stovykla

Š. m. rugpjūčio 25-27 d. D. Katinas kartu organizavo Lietuvos DAAD klubo vasaros stovyklą, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo šimtmečiui paminėti.

2017-06-10
Suomijos germanistų konferencija

Š. m. birželio 7-9 d. D. Katinas dalyvavo Turku/Abo universitete (Suomija) vykusioje Suomijos germanistų konferencijoje ir skaitė joje pranešimą apie transferencijos atvejus mokantis vokiečių kalbos.

2017-05-26
Lietuvos DAAD klubo metinis seminaras

Š. m. gegužės 26 d. D. Katinas kartu organizavo Lietuvos DAAD klubo metinį seminarą tema „Lietuvos ir Vokietijos švietimo ir mokslo institucijų bendradarbiavimo pavyzdžiai ir  plėtros galimybės“.

2017-04-05
Karjeros forumas Vytauto Didžiojo universitete

Š. m. balandžio 5 d. D. Katinas dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto organizuojamame forume apie karjeros galimybes su  vokiečių kalba.

2017-03-20
Dalyvavimas ŠMM organizuotoje konferencijoje

Š. m. kovo 20 d. D. Katinas dalyvavo tarptautinėje konferencijoje ,,Lietuvos užsienio kalbų pasiekimų vertinimo sistemos raida. Nacionalinio egzaminų centro bendradarbiavimas su Europos modernių kalbų centru, įgyvendinant RELANG projektą“.

2017-03-02
Dalyvavimas virtualioje karjeros mugėje

Š. m. kovo 2 dieną D. Katinas dalyvavo virtualioje karjeros mugėje ir pristatė Vokietijos alumnų portalą bei karjeros galimybes su vokiečių kalba.