Leksikologija

 

SUSIPAŽINTI SU LEKSIKOLOGIJOS EGZAMINO DARBAIS GALITE BIRŽELIO 6 D. 12 VAL. 110 AUD.

12 tema | Vaikų kalba. Kalbos išmokimas

11 tema | Stilius, registras, kodas, kodų kaita

10 tema | Socialiniai aspektai kalboje

9 tema | Frazeologijos užduotys

8 tema | Frazeologija

7 tema | Pokyčiai kalboje

6 tema | Onomasiologija, semasiologija, paradigminiai santykiai

5 tema | Leksinė semantika

4 tema | Žodžių darybos pratimai

3 tema | Žodis. Žodžių daryba

2 tema | Leksikologijos įvadas

1 tema | Įvadinė paskaita