Lietuvių kalbotyros įvadas (PD). Studentų pasirinktos pranešimų ir rašto darbų temos. Dalyko aprašas. Paskaitų, seminarų tvarkaraštis. Paskaitų skaidrės. Pranešimų prezentacijos, egzaminas

 

dalyko_apr_liet_kalbot_iv_2019

LKIV_pran_rasto_darbu_temos_2019

LKIV_pask_sem_Naujas

LKIV_Stud_grup_2019

 

Lie_kalbot_įv_1

Lie_kalbot_įv_2

Lie_kalbot_įv_3

Lie_KIb_iv_Liet_kalbos_kilme