Magistro, bakalauro ir kursinių darbų temos

 

PROF. BONIFACO STUNDŽIOS SIŪLOMOS MOKSLO DARBŲ TEMOS

IŠ MORFONOLOGIJOS IR ŽODŽIŲ DARYBOS

(magistro, bakalauro ir kursiniai darbai)

 1. Veikėjų pavadinimų (nomina agentis) daryba lietuvių ir latvių (italų, ispanų, slavų, germanų) kalbose (remiantis prozos kūrinių vertimais)
 2. Veiksmo pavadinimų (nomina actionis) daryba lietuvių ir latvių (italų, ispanų, slavų, germanų) kalbose (remiantis prozos kūrinių vertimais)
 3. Įrankių pavadinimų (nomina instrumenti) daryba lietuvių ir latvių (italų, ispanų, slavų, germanų) kalbose (remiantis prozos kūrinių vertimais)
 4. Vietos pavadinimų (nomina loci) daryba lietuvių ir latvių (italų, ispanų, slavų, germanų) kalbose (remiantis prozos kūrinių vertimais)
 5. Ypatybių pavadinimų (nomina abstracta) daryba lietuvių ir latvių (italų, ispanų, slavų, germanų) kalbose (remiantis prozos kūrinių vertimais)
 6. Vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimų (nomina attributiva) daryba lietuvių ir latvių (italų, ispanų, slavų, germanų) kalbose (remiantis prozos kūrinių vertimais)
 7. Veiksmo rezultato pavadinimų (nomina acti) daryba lietuvių ir latvių (italų, ispanų, slavų, germanų) kalbose (remiantis prozos kūrinių vertimais)
 8. Dūryba lietuvių ir latvių (italų, ispanų, slavų, germanų) kalbose (remiantis prozos kūrinių vertimais)
 9. Lietuvių kalbos vardažodžių su klasikinių kalbų elementais daryba
 10. Lietuvių kalbos veiksmažodžių su klasikinių kalbų elementais daryba
 11. Lietuvių kalbos galūninės darybos veiksmažodžiai
 12. Priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimas n tarmėje (gimtojoje arba remiantis LKŽ ir kitais šaltiniais) (gali rinktis keli studentai)
 13. Priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimas F. Kuršaičio žodynuose
 14. Priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimas tarmių žodynuose (gali rinktis keli studentai)
 15. Priesaginių veiksmažodžių kirčiavimas n tarmėje (gimtojoje arba remiantis LKŽ ir kitais šaltiniais) (gali rinktis keli studentai)
 16. Priesaginių veiksmažodžių kirčiavimas tarmių žodynuose (gali rinktis keli studentai
 17. Cirkumfleksinė metatonija n tarmėje (gimtojoje arba remiantis LKŽ ir kitais šaltiniais) (gali rinktis keli studentai)
 18. Akūtinė metatonija n tarmėje (gimtojoje arba remiantis LKŽ ir kitais šaltiniais) (gali rinktis keli studentai)
 19. Šnekamosios jaunimo (studentų, mokinių) kalbos kirčiavimo polinkiai (tema siaurinama atsižvelgiant į studento pageidavimus) (gali rinktis keli studentai)
 20. Garsinės žiniasklaidos kirčiavimo polinkiai (tema siaurinama atsižvelgiant į studento pageidavimus) (gali rinktis keli studentai)

Pastaba. Temas galima koreguoti, atsižvelgiant į studentų pageidavimus.  1–8 temas gali rinktis keli studentai, jei gretinamos skirtingos kalbos.