Studentams: dėstomi dalykai, magistro, bakalauro ir kursinių darbų temos

2012-02-23 10:16

Šiame puslapyje skelbiami dėstomų dalykų aprašai, egzaminų klausimai ir praktinės užduotys; magistro, bakalauro ir kursinių darbų bei referatų temos.

Baltistikos įvadas (pasirenkamasis dalykas Istorijos fakulteto bakalaurantams).

Baltų filologijos įvadas (privalomasis dalykas Lietuvių filologijos ir Lietuvių filologijos ir užsienio kalbos bakalaurantams).

Baltų kalbų morfonologija (privalomasis seminaras Lietuvių kalbotyros magistrantams).

Bendrinė lietuvių kalba (akcentologija), privalomasis dalykas Lietuvių filologijos bakalaurantams.

Bendrinė lietuvių kalba (morfologija ir akcentologija), privalomasis dalykas Lietuvių filologijos ir užsienio kalbos bakalaurantams.

Bendrinė lietuvių kalba (fonetika, morfemika ir akcentologija), privalomasis dalykas Lietuvių filologijos ir Lietuvių filologijos ir užsienio kalbos bakalaurantams.

Specialybės kalba ir kalbos kultūra (pasirenkamasis dalykas psichologijos bakalaurantams).

Magistro, bakalauro ir kursinių darbų temos.


Sveikas! Sveiks! Kails!

2008-06-06 17:08

Sveiki prisijungę prie Filologijos fakulteto tinklaraščiai.

Tai Vilniaus universiteto Baltistikos katedros profesoriaus Bonifaco Stundžios svetainė, skirta studentams. Akademinė svetainė: http://www.lma.lt/asmsv/intranetas/index.php?m=profile&user=2549