Lietuvių kalbotyros įvadas (PD). Studentų pasirinktos pranešimų ir rašto darbų temos. Dalyko aprašas. Paskaitų, seminarų tvarkaraštis. Paskaitų skaidrės. Pranešimų prezentacijos, egzaminas

 

Dalyko_apr_Liet_kalbot_įv

LKĮv_egzaminas_2020

LKĮv_praneš_rašto_darbų_temos_2020

LKĮV_pask_sem_tvarkaraštis

Lie_kalbot_įv_1

Lie_kalbot_įv_2

Lie_kalbot_įv_3_Lie_kalbos_kilmė

Lie_kalbot_įv_4_morf_tarmės