Lietuvių kalbotyros įvadas (PD). Dalyko aprašas. Paskaitų, seminarų tvarkaraštis. Paskaitų skaidrės. Pranešimų prezentacijos, egzaminas

 

dalyko_apr_liet_kalbot_iv_2018

Lie_kalbot_įv_1

LKIv_2018_pask_seminar