Public lectures & workshops

 
 • 2022 11 16 vieša paskaita apie Audiovizualinį vertimą VU FlF  Vertimo raštu (iš ispanų k.) bakalauro (IV kurso) ir magistro studentams (organizavo lekt. Neringa Terleckaitė).
 • 2021 10 20 video paskaita apie audiovizualinį vertimą Europos Komisijos atstovo Lietuvoje dr. Egidijaus Zaikausko organizuoto pamokų ciklo, skirto vertimo profesijai populiarinti metu (su D. Satkauskaite): https://shmmf.ktu.edu/mokykloms/vertimopamokos/#audiovizualinis-vertimas
 • 2021 09 15 vieša paskaita Audiovizualinio vertimo užkulisiai: (ne)matomo filmų vertėjo veikla mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“.
 • 2021 05 20 vieša paskaita apie Audiovizualinio vertimo II pakopos studijas (nuotoliniu būdu).
 • 2021 04 20 vieša paskaita apie Audiovizualinio vertimo studijas Studentas vienai dienai renginyje (nuotoliniu būdu).
 • 2021 04 01 dalyvavimas virtualioje VU studijų mugėje, AVV programos pristatymas (su D. Satkauskaite).
 • 2021 03 09 dalyvavimas Europos Komisijos atstovo Lietuvoje dr. Egidijaus Zaikausko organizuoto pamokų ciklo, skirto vertimo profesijai populiarinti projekte. Vestos nuotolinės paskaitos apie audiovizualinį vertimą gimnazistams bei mokytojams (su D. Satkauskaite).
 • 2021 02 23 vieša paskaita apie audiovizualinį vertimą VU Filologijos fakulteto studentams ir dėstytojams.
 • 2020 02 28 vieša paskaita apie audiovizualinį vertimą Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjaus mokiniams.
 • 2020 02 25 vieša paskaita VU Filologijos fakulteto studentams Audiovizualinis vertimas: nuo Autoriaus scenarijaus iki Žiūrovų reakcijų.
 • 2020 02 11 Kauno m. savivaldybės ir Kauno m. aukštųjų mokyklų projektas Kauno m. mokiniams „Gabūs vaikai“. Dvi viešos paskaitos: Vertimas kaip žaidimas: teigiamų ir neigiamų animacinių filmų veikėjų vardų perteikimas iš anglų k. į lietuvių k.
 • 2020 02 10 Kauno m. savivaldybės ir Kauno m. aukštųjų mokyklų projektas Kauno m. mokiniams „Gabūs vaikai“. Dvi paskaitos: Vertimas kaip žaidimas: teigiamų ir neigiamų animacinių filmų veikėjų vardų perteikimas iš anglų k. į lietuvių k.
 • 2019 09 13 Mokslo festivalis Erdvėlaivis Žemė 2019. Vieša paskaita Kaip animacinių filmų veikėjai prabyla lietuviškai? ir subtitravimo dirbtuvės Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijoje.
 • 2018 11 20 Kauno r. savivaldybės ir Kauno miesto universitetų tarpdisciplininė itin gabių mokinių ugdymo programa. Vieša paskaita (su D. Satkauskaite) Kino filmų istorija 11 klasės mokiniams.
 • 2018 11 07 Kauno r. savivaldybės ir Kauno miesto universitetų tarpdisciplininė itin gabių mokinių ugdymo programa. Vieša paskaita (su D. Satkauskaite) Audiovizualinis vertimas 7 klasės mokiniams.
 • 2018 11 06 Kauno r. savivaldybės ir Kauno miesto universitetų tarpdisciplininė itin gabių mokinių ugdymo programa. Vieša paskaita Audiovizualinis vertimas 7 klasės mokiniams (su D. Satkauskaite).
 • 2018 05 18 VU Vaikų universiteto projektas. Vieša paskaita Nematoma kino filmų dubliažo pusė Raudondvario gimnazijoje.
 • 2018 05 18 VU Vaikų universiteto projektas. Vieša paskaita Filmų vertimas Lietuvoje: kaip veikėjai prabyla lietuviškai? Raudondvario gimnazijoje.
 • 2018 04 12 vieša paskaita Garsinis vaizdavimas: teorija ir praktika LAB projekto „3P: Partnerystė. Patirtis. Pasidalijimas“ metu (su L. Niedzviegiene).
 • 2018 02 08 vieša paskaita (Ne)pasiklydę vertime LITEXPO „Studijos2018” metu.
 • 2017 04 25 audiovizualinio vertimo dirbtuvės Klaipėdos universiteto studentams;
 • 2016 03 10 vieša paskaita Audiovizualinis vertimas Lietuvoje: perspektyvos ir iššūkiai Ugnės Karvelis gimnazijos karjeros dienose;
 • 2016 09 15 XIII Mokslo festivalis „Erdvėlaivis žemė“. Vieša paskaita Kas, kaip ir kodėl verčia audiovizualinę produkciją?
 • 2016 01 29 vieša paskaita „Aukštųjų mokyklų mugėje“.
 • 2015 12 12 vieša paskaita Kas, kaip ir kodėl verčia audiovizualinį meną Kauno kalėdinės knygų mugės metu (kartu su M. Urboniene).
 • 2015 06 18 VU KHF vaikų stovykla 2015 „Lobių sala“ (UNIVERSITAS AESTATIS). Vestos vertimo dirbtuvės Kiaulytė Pipa ieško lobio (su D. Satkauskaite ir L. Niedzviegiene).
 • 2015 06 17 VU KHF vaikų stovykla 2015 „Lobių sala“ (UNIVERSITAS AESTATIS). Vieša paskaita Ponas Bynas gelbėja didžiausią savo lobį (su D. Satkauskaite ir L. Niedzviegiene).
 • 2015 05 27 dvi viešos paskaitos Pasiduoti negalima išversti. VU Vaikų universiteto pavasario sesijoje.
 • 2015 03 05 vieša paskaita: Pasiduoti negalima išversti Kauno Santaros gimnazijos moksleiviams.
 • 2014 06 18 VU KHF vaikų stovykla 2014 „Lobių sala“ (UNIVERSITAS AESTATIS). Vieša paskaita vaikams Kokį lobį Šrekas atrado Lietuvoje? (su D. Satkauskaite ir L. Niedzviegiene).
 • 2014 06 17 VU KHF vaikų stovykla 2014 „Lobių sala“ (UNIVERSITAS AESTATIS). Kūrybinės vertimo dirbtuvės Ar ponas Bynas jau surado lobį? (su D. Satkauskaite ir L. Niedzviegiene).
 • 2014 06 16 VU KHF vaikų stovykla 2014 „Lobių sala“ (UNIVERSITAS AESTATIS). Kūrybinės garsinio vaizdavimo dirbtuvės Ponas Bynas ieško lobio (su D. Satkauskaite ir L. Niedzviegiene).
 • 2014 02 07 tarptautinė žinių ir išsilavinimo paroda „Studijos 2014“. Vieša paskaita (su D. Satkauskaite) Kas moko Šreką kalbėti lietuviškai?
 • 2013 05 30 VU Vaikų universiteto 2013 vasaros sesija. Praktinės filmuko garsinio vaizdavimo dirbtuvės.
 • 2013 05 27 VU Vaikų universiteto 2013 vasaros sesija. Vieša paskaita (su D. Satkauskaite) Kas moko Šreką kalbėti lietuviškai?
 • 2013 05 23 VU Vaikų universiteto 2013 vasaros sesija. Praktinės filmuko garsinio vaizdavimo dirbtuvės.
 • 2013 05 20 VU Vaikų universiteto 2013 vasaros sesija. Vieša paskaita (su D. Satkauskaite) Kas moko Šreką kalbėti lietuviškai?
 • 2013 kovo – balandžio mėn. Edukacinių paskaitų ir dirbtuvių ciklas Animacinių filmų subtitravimas Kauno Jėzuitų Gimnazijos mokiniams.

Media interviews: