Projects

 
  • 01 07 2021 – 30 06 2023 06 Translation of Culture-Specific Items in Contemporary Lithuanian-Dubbed Films (09.3.3-LMT-K-712-23-0178) (Research fellow Jurgita Astrauskienė; Fellowship supervisor Danguolė Satkauskaitė).
  • 2018 – 2023 Kauno r. savivaldybės ir Kauno miesto universitetų tarpdisciplininis itin gabių mokinių ugdymo projektas (The interdisciplinary project of Kaunas municipality and Kaunas city universities for the education of highly gifted students) (No. A-901; (1.79) SU-1996) (lecturer).
  • 01 07 2019 – 31 07 2020 MoBiLait: mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos bibliotekų tinklą (MoBiLait: Enabling learning opportunities for usual print-disabled persons, through the Lithuanian Library Network (No. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0008; 02.3.1-CPVA-V-526)) (image describer).