Publications

 
Vilimienė, A., Astrauskienė, J. (2023). “The cuisine is not an old, tired marriage. It is a passionate affair of the heart”: Translation of Gastronomical References in the Film “The Hundred-Foot Journey”. Styles of Communication, 15(2), 44–64. https://drive.google.com/file/d/1t7utQVUBLVZMj8Rp3v97Y4V1OuthrIG4/view

Astrauskienė, J., Satkauskaitė, D. (2022). Kultūrinių realijų pavadinimų vertimas dubliažui: analizės modelis (The translation of culture-bound references for dubbing: a model for the analysis). Respectus Philologicus, vol. 41, p. 193-206. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-8295. eISSN 2335-2388. https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/26231

Pagrandytė, R., Astrauskienė, J. (2021). Translation of Culture-Specific Items in Lithuanian-Dubbed Animated Films. A Case Study of “Hotel Transylvania” and Its Sequels. International Journal of Translation and Interpreting Transletters, (5), 139–162. Cordoba: UCO Press Universidad de Córdoba. ISSN 2605-2954. https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/tl/article/view/13331  

Kerevičienė, J., Astrauskienė, J. (2021). Audiovizualinio vertimo terminų vartosenos variantiškumas (Variability in the use of audiovisual translation terminology). Respectus philologicus, vol. 39(44), p. 148-160, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-8295. eISSN 2335-2388. https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/18420 

Astrauskienė, J. (2020). Repartee and Quip as Modes of Literary Wit in John Webster’s drama „The Duchess of Malfi“. New Perspectives in English and American Studies. Volume One: Literature, pp. 417-435. 

Krūminienė, J., Astrauskienė, J. (2018). Literary Wit as a Means of Creative Communication in the Selected Seventeenth-Century English Poetic Tradition. English Studies Today: Approaches and Applications ELALT 4, p. 167-185. Novi Sad: University of Novi Sad. ISBN 9788660655075. 

Astrauskienė, J. (2016). The Witty Ways Wit Works: The Translation of Puns in Dubbed Animation. Audiovisual Translation: Dubbing and Subtitling in the Central European Context, pp. 35-46. Constantine the Philosopher University in Nitra. ISBN 9788055810881.

Abraitienė, L., Astrauskienė, J., Urbonienė, M. (2016). Translation as a means of social integration (Vertimas kaip priemonė, padedanti sumažinti socialinę atskirtį). Acta humanitarica universitatis Saulensis, vol. 23, p. 232-242. Šiauliai: Šiaulių universitetas. ISSN 1822-7309. eISSN 2424-3388. 

Astrauskienė, J., Krūminienė, J. (2014). John Webster's drama "The Duchess of Malfi": the contexts and contests of wit. Respectus Philologicus, vol. 26, p. 44-56 Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-8295. eISSN 2335-
2388. 

Astrauskienė, J., Kerevičienė, J. (2013). Conceptualization of sadness, anger and fear in Lithuanian language. Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė: Tell me 2013, p. 104-113. Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. ISSN 2345-0703. 

Astrauskienė, J., Brasaitė, E., Satkauskaitė, D. (2013). Sociolingvistinių kintamųjų reikšmė mandagumo raiškai interneto forumuose. Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė: Tell me 2013, p. 143-155. Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. ISSN 2345-0703. 

Astrauskienė, J., Šležaitė, I. (2013). Appropriation of symbol as disclosure of the world of the play in Tennessee Williams's "The Glass Menagerie". Respectus Philologicus,  vol. 23, 28, p. 67-82. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
ISSN 1392-8295. eISSN 2335-2388.

Astrauskienė, J. (2012). Tennessee Williams’s "Glass Menagerie": Symbols of Faith (Tenesio Viljamso „Stiklinis žvėrynas”: religiniai simboliai). Žmogus kalbos erdvėje, p. 60-68. Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakultetas. ISBN 9786094592096. 

COMPILED SCIENTIFIC PAPERS

1. Satkauskaitė, D., Amin, O., Ulvydienė, L., Niedzviegienė, L., Astrauskienė, J. (2015). Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė: TELL ME 2015 (Thought elaboration: linguistics, literature, media expression: TELL ME 2015) straipsnių rinkinys [Elektroninis išteklius], 160 p. Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. ISSN 2345-0703.

2. Satkauskaitė, D., Krūminienė, J., Droessiger, H. H., Rumšienė, G., Kerevičienė, J., Šležaitė, I., Astrauskienė, J. (2014). Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė: TELL ME 2014 (Thought elaboration : linguistics, literature, media expression: TELL ME 2014), mokslinių straipsnių rinkinys [Elektroninis išteklius], p. 179. ISSN 2345-0703.

SCIENCE DISSEMINATION AND OUTREACH PUBLICATIONS

Astrauskienė, J. (2023). Kas yra audiovizualinis vertimas ir kokie vertimo būdai atveria kino prieinamumo galimybes asmenims su negalia?. NK-DOKU platforma: https://nkdoku.lt/kas-yra-audiovizualinis-vertimas-ir-kokie-vertimo-budai-atveria-kino-prieinamumo-galimybes-asmenims-su-negalia/

Astrauskienė, J. (2021). SKN turėtų būti ne pavieniu reiškiniu, o kasdienybe.  Akiratis p. 12-13, Vilnius: Lietuvos kurčiųjų draugijos mėnraštis. http://www.lkd.lt/uploads/pdf/akiratis/Akiratis-2021-balandis.pdf?fbclid=IwAR1enhN5trl_4Hn0QHVuIgykFBiboVC8IdOk2LcqG5gbPKEi5MQbVdUX3qo

Astrauskienė, J. (2019). Garsinis vaizdavimas įgauna pagreitį. Mūsų žodis, vol. 1, p. 4-7. Vilnius: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga. ISSN 0134-3157. http://www.musuzodis.lt/mz/201901/str03.htm 

Astrauskienė, J. (2016). Idėjų sklaida mokslinėje konferencijoje „Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė 2016“. Respectus Philologicus, vol. 30(35), p. 160-162. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-8295. eISSN
2335-2388. 

Astrauskienė, J., Satkauskaitė, D. (2016). Tarp eilučių: kalbos ir medijų sankirta. Respectus philologicus, vol. 34, p. 191-193. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-8295. eISSN 2335-2388. 

Astrauskienė, J. (2013). Tarptautinės mokslinės konferencijos "Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė" Tell me 2013 apžvalga. Respectus Philologicus, vol. 24, p. 222-224. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-8295. eISSN 2335-2388.