Prisijungimas

Moksliniai interesai

  • DIACHRONINĖ KALBOTYRA: baltų ir slavų kalbos; indoeuropeistika; metodologinės tyrimo problemos.
  • LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA: istorinė lietuvių tarmių, bendrinės kalbos ir senųjų raštų fonetika ir fonologija.
  • SINCHRONINĖ IR DIACHRONINĖ FONOLOGIJA: lietuvių kalbos tarmės, bendrinė kalba, senieji raštai; slavų kalbos; metodologinės tyrimo problemos.
  • SINCHRONINĖ IR DIACHRONINĖ DIALEKTOLOGIJA: fonetika ir fonologija; semantika; sociolingvistika; tarmių klasifikacija; lietuvių tarmių salos; metodologinės tyrimo problemos.
  • BALTŲ IR SLAVŲ KALBŲ SANTYKIAI: fonetika ir fonologija; etimologija; skoliniai.
  • REFERENCINĖ SEMANTIKA: erdvės, vietos ir laiko raiška lietuvių tarmėse ir bendrinėje kalboje; metodologinės tyrimo problemos.