Prisijungimas

Biografija

PAVARDĖ: KARDELIS
VARDAS: VYTAUTAS
GIMIMO DATA IR VIETA: 1971 09 22, Ignalinos r. Liñkmenų k., Lietuva
PILIETYBĖ: Lietuvos Respublikos
TAUTYBĖ: lietuvis

IŠSILAVINIMAS:
APGINTA DAKTARO DISERTACIJA:

 •  1999-12-17; disertacijos tema: Fonetinės slavizmų ypatybės ir jų raida rytinėse lietuvių šnektose.

DOKTORANTŪROS STUDIJOS:

 • Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, kalbotyra 1996–1999 m. (mokslinis vadovas prof. habil. dr. Aleksas Girdenis)
 • Vienos universiteto (Austrija) Indoeuropeistikos institutas, indoeuropeistika ir slavistika 1994–1995 m. (mokslinis vadovas prof. habil. dr. Heiner Eichner)

APGINTAS DIPLOMINIS DARBAS: 1994 m. diplominio darbo tema: Linkmenų šnektos slavizmų fonetinė adaptacija (darbo vadovas prof. habil. dr. Aleksas Girdenis).
AUKŠTASIS: Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, lietuvių kalba ir literatūra. 1989–1994 m.; lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo diplomas.
VIDURINIS: Ignalinos r. Linkmenų vidurinė mokykla baigta 1989 m.

MOKSLO LAIPSNIS: humanitarinių mokslų daktaras.
PEDAGOGINIS VARDAS:  

 • profesorius (2010-09-01)
 • docentas (2007-12-19).

DARBOVIETĖS:

 • Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, Taikomosios kalbotyros institutas, Lietuvių kalbos katedra, profesorius.
 • Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, Baltų filologijos katedra (vėliau – Baltistikos ir bendrosios kalbotyros katedra, nuo 2007 m. – Baltistikos katedra) nuo 1994 m.; asistentas, mokslo darbuotojas, vyr. mokslo darbuotojas, einantis docento pareigas, docentas.
 • Lietuvių kalbos institutas 1993–1994 m.; vyr. laborantas

PAREIGOS:

 • VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros vedėjas 20102016  m.
 • VU Filologijos tarybos sekretorius VU 2006–2008 m. m. kadencija; 2008–2009 m. m. kadencija, 2009–2010 m. kadencija; 2010–2011 m. m. kadencija; 2011–2012 m. kadencija; 2012–2013 m. kadencija.
 • Filologijos fakulteto tarybos narys 2005–2016 m.
 • VU Filologijos fakulteto Doktorantūros komiteto pirmininkas 2010–2018 m.
 • Bendrosios kalbotyros studijų programos (magistrantūra) komiteto narys nuo 2012 m.
 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys 2012–2014 m.   
 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertas nuo 2005 m.
 • Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos prie LR Seimo narys 2011–2015 m.
 • Žurnalo „Baltistika“ redkolegijos narys nuo 2006 m.
 • Žurnalo "Lietuvių kalba" redkolegijos narys nuo 2012 m.
 • Žurnalo "Kalbotyra" redkolegijos narys nuo 2015 m.
 • Tarptautinės komisijos Комиссия по балто-славянским связям narys 2009–2013 m.
 • Tarmių grupės narys prie Etninės kultūros globos tarybos nuo 2010–2012 m.
 • Lietuvių kalbotyros studijų programos (magistrantūra) komiteto pirmininkas 2006–2012 m.
 • Lietuvos mokslo tarybos ekspertas 2010–2011 m.
 • Švietimo ir mokslo ministerijos Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose komisijos projektams vertinti narys 2010–2011 m.
 • Lietuvių kalbos instituto atestacinės komisijos narys 2006–2011 m.
 • VU Filologijos fakulteto Konkursų komisijos narys 2007–2009 m.

STIPENDIJOS, PREMIJOS:   

 • Herderio stipendija (Herder-Stipendium von dem Hamburger F. V S. – Fonds; prof. habil. dr. Z. Zinkevičiaus rekomendacija) - 1994 m.
 • Miunsterio universiteto premija doktorantams - 1997 m.
 • A. Salio premija jauniesiems tarmių tyrėjams - 1999 m.
 • Vilniaus universiteto mokslo premija - 2003 m.
 • Valstybinė jaunojo mokslininko stipendija - 2002, 2006 m.

MOKSLINĖS STAŽUOTĖS:   

 • Institut für Interdisziplinäre Baltische Studien, Miunsteris, Vokietija - 2012 m. (3 mėnesiai), 2010 m. (1 mėnuo), 2008–2009 m. (4 mėnesiai), 2006 m. (1 mėnuo)
 • Institut für Baltistik, Greifsvaldas, Vokietija    2003 m. (1 mėnuo)
 • Institut für Interdisziplinäre Baltische Studien, Miunsteris, Vokietija - 2002 m. (4 mėnesiai),
 • 2000 m. (4 mėnesiai)
 • Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft, Frankfurtas prie Maino, Vokietija - 2000 m. (1 mėnuo)
 • Institut für Interdisziplinäre Baltische Studien, Miunsteris, Vokietija - 1998 (6 mėnesiai).

PEDAGOGINIS DARBAS:   

 • Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas
  Dėstyti kursai:
  • Kalbotyros įvadas (pratybos bakalaurams),
  • Baltų filologijos įvadas (pratybos bakalaurams),
  • Profesinis kompiuterinis raštingumas,
  • Teksto redaktoriai (bakalaurams),
  • Specialybės kalba (medikams, matematikams, informatikams, psichologams),
  • Lietuvių kalbos istorija (teorinis kursas ir pratybos bakalaurams),
  • Lietuvių kalbos dialektologija (teorinis kursas ir pratybos bakalaurams),
  • Lietuvių kalbos istorinė gramatika (fonetika)(teorinės paskaitos ir pratybos magistrantams),
  • Referencinės lingvistikos įvadas (pasirenkamasis teorinis kursas bakalaurams),
  • Lietuvių tarmės: dabartis ir istorija (laisvasis dalykas),
  • Lietuvių kalbos istorija ir dialektologija (bakalaurams),
  • Bendrinė lietuvių kalba: fonetika (bakalaurams),
  • Bendroji fonologija (magistrantams),
  • Variantiškumas kalboje (magistrantams).
 • Institut für Interdisziplinäre Baltische Studien, Miunsteris, Vokietija
  • „Litauische Sprachgeschichte“,
  • „Einführung in die litauische Dialektologie“,
  • „Einführung in die litauische historische Grammatik“,
  • „Geschichte der litauischen Schriftsprache“,
  • „Konversationkurs Litauisch“,
  • „Entwicklung und Rolle der litauischen Schriftsprache“.

UŽSIENIO KALBOS:

 • vokiečių, rusų, anglų, latvių, lenkų.

VISUOMENINĖ VEIKLA:   

 • Rytų aukštaičių sambūrio narys nuo 2008 m.
 • Ignalinos kraštiečių klubo narys nuo 2006 m.