Jelena Konickaja

 

Sveiki ● Привет

2012 - 12-12 14:59


Tai Vilniaus universiteto Rusų filologijos katedros docentės,

humanitarinių mokslų dr Jelenos Konickajos puslapis.

Čia galima rasti 

  • mano publikacijų ir pranešimų konferencijose bei seminaruose sąrašus, 
  • dėstomų dalykų sandus ir literatūros sąrašus 
  • bei kitą naudingą informaciją.
Служебная страница 

доцента Кафедры русской филологии 

Вильнюсского университета 

Елены Коницкой.

Здесь можно найти 

  •  мою библиографию, 
  •  перечень докладов  на научных конференциях и семинарах, 
  •  программы читаемых курсов и списки литературы к ним и т.д.

 

 


Sorry, you must be logged in to post a comment.