Projektai

 

Mokymosi visą gyvenimą (LLP) programos projektas „KoGloss: Konstrukcijų glosarijai besimokantiems dalykinės kalbos – vokiečių, estų, latvių, lietuvių“.  2011-01-01–2012-12-31. Projekto Nr.: 511437-LLP-1- 2010-1-DE-KA2-KA2MP

Projekto svetainė

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos remtas projektas „Lingvodidaktikos ir taikomosios kalbotyros terminų žodynas“ (2002-2003 m.)