Projektai

 

Projekto „Tęsk“, finansuojamo iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“, dalyvė, stažuotės vadovė. 2018-10-15–2019-06-30. Projekto Nr.: 09.2.1-ESFA-V-727.

Mokymosi visą gyvenimą (LLP) programos projekto „KoGloss: Konstrukcijų glosarijai besimokantiems dalykinės kalbos – vokiečių, estų, latvių, lietuvių“ vykdytoja.  2011-01-01–2012-12-31. Projekto Nr.: 511437-LLP-1- 2010-1-DE-KA2-KA2MP.

Projekto svetainė

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos remto projekto „Lingvodidaktikos ir taikomosios kalbotyros terminų žodynas“ vykdytoja. 2002–2003.