Dėstomi dalykai

 

Vokiečių verslo kalba (BA)

Vokiečių kalba ekonomikos fakulteto studentams (BA)

Darbo ir socialinės teisės kalba (MA)