Dėstomi dalykai / Lehre

 

2021/2022 m. m. rudens semestras

Konstitucinės ir administracinės teisės vokiečių kalba (MA)

Dalykinės kalbos toerija (MA)

Kalba, visuomenė, vertimas, kultūra III/III (Teksto ir vaizdo lingvistika) (MA)

Mokslo tiriamasis darbas (MA)

Verslo vokiečių kalba (BA)

Šiuolaikinė vokiečių kalba (BA)

2020/2021 m. m. pavasario semestras

Teksto lingvistikos įvadas (BA)

Šiuolaikinė vokiečių kalba (tekstų analizė) (BA)

2020/2021 m. m. rudens semestras

Darbo ir socialinės teisės vokiečių kalba (MA)

Kalba, visuomenė, vertimas, kultūra III/III (Teksto ir vaizdo lingvistika) (MA)

Verslo vokiečių kalba (BA)

Poltikos vokiečių kalba vertimo studentams (BA)

Šiuolaikinė vokiečių kalba (BA)

Vokiečių kalba ekonomikos studentams (BA)

2019/2020 m. m. pavasario semestras

Dalykinės kalbos teorijos įvadas (BA)

Vokiečių kalbotyros seminaras: žanro analizė (BA)

Šiuolaikinė vokiečių kalba (tekstų analizė) (BA)

Verslo vokiečių kalba vertimo studntams (BA)

2019/2020 m. m. rudens semestras

Verslo vokiečių kalba (BA)

Dalykinės kalbos teorija (MA)

Konstitucinės ir administracinės teisės kalba (MA)

Mokslo tiriamasis darbas (MA)

2018/2019 m. m. pavasario semestro dalykai

Vokiečių kalbotyros seminaras: žanro analizė (BA)

Šiuolaikinė vokiečių kalba (BA)

2018/2019 m. m. rudens semestro dalykai

Vokiečių verslo kalba (BA)

Vokiečių kalba ekonomikos studentams (BA)

Darbo ir socialinės teisės kalba (MA)