Dėstomi dalykai

 

2018/2019 m. m. rudens semestro dalykai

Vokiečių verslo kalba germanistikos studentams (BA)

Vokiečių kalba ekonomikos studentams (BA)

Darbo ir socialinės teisės kalba (MA)