Fonologija ir akcentologija. Dalyko aprašas ir akcentologijos paskaitos.

 

Fonologija_akcentologija_2020_dalyko aprašas

1.Paskaita_Kirtis_ir_priegaidė_ide_kalbose

2.Kirčio_priegaidės_ženklai_ir_priesagų_ved_kirčiavimas

3.Paskaita_prieb_pries_ir_gal_ved_kirč

4.Paskaita_priešd_vard_dūriniai

5.Paskaita_veiksm_kirčiavimas