Paskaitų konspektai

 

Branduolio fizika
Eksperimentinė branduolio fizika
Taikomoji branduolio fizika
Krūvio pernašos vyksmų skaitinis modeliavimas
Rentgeno spinduliuotė: savybės ir taikymas projekcinėje radiografijoje
Signalai telekomunikacijų sistemose (šis dalykas buvo dėstomas 2000 – 2008 m.)

“Fizikos Olimpo” paskaitų konspektai ir uždavinių sąlygos

Vadovėlio “Atomo fizika ir branduolio fizikos eksperimentiniai metodai” 1 – 6 skyriai
Vadovėlio “Atomo fizika ir branduolio fizikos eksperimentiniai metodai” priedai