Laboratorinių darbų aprašai

 

Atomo ir branduolio fizikos laboratoriniai darbai
Vyksmų puslaidininkiniuose prietaisuose modeliavimo laboratoriniai darbai
Krūvio pernašos vyksmų skaitinio modeliavimo laboratoriniai darbai