Laboratorinių darbų aprašai

 

Atomo ir branduolio fizikos laboratoriniai darbai (rudens semestras)
Taikomosios branduolio fizikos laboratoriniai darbai (pavasario semestras)
Vyksmų puslaidininkiniuose prietaisuose modeliavimo laboratoriniai darbai
Krūvio pernašos vyksmų skaitinio modeliavimo laboratoriniai darbai

“Fizikos Olimpo” laboratoriniai darbai