Vyksmų puslaidininkiniuose prietaisuose modeliavimo laboratoriniai darbai

 

Darbų sąrašas
Darbas Nr. 1. Priemaišų jonų implantavimo ir jų difuzijos silicio padėkle modeliavimas
Darbas Nr. 2. pn sandūros savybių termodinaminėje pusiausvyroje tyrimas
Darbas Nr. 3. pn diodo savybių esant išorinei įtampai tyrimas
Darbas Nr. 4a. pn diodo griūtinio pramušimo tyrimas
Darbas Nr. 4b. Fotodiodo tyrimas
Darbas Nr. 5a. Dvipolio tranzistoriaus tyrimas
Darbas Nr. 5b. Metalo-oksido-silicio lauko tranzistoriaus tyrimas

Egzamino klausimai
Egzamino formulės