Programos

 

MCNelectron – atviras kodas didelės energijos elektronų ir fotonų sąveikos su medžiaga modeliavimui Monte Karlo metodu

GraphiXT – duomenų analizės ir skaitinio modeliavimo programa