Programos

 

MCNelectron – atviras kodas didelės energijos elektronų ir fotonų sąveikos su medžiaga modeliavimui Monte Karlo metodu

BREMS – programų rinkinys stabdomosios spinduliuotės spektrų ir kampinių pasiskirstymų apskaičiavimui, kai krintančiojo elektrono energija yra mažesnė negu 3 MeV

GraphiXT – duomenų analizės ir skaitinio modeliavimo programa