Užsienio politikos analizė

Kurse siekiu supažindinti studentus su pagrindinėmis užsienio politikos analizės teorijomis ir metodais. Seminaruose studentai nagrinėja užsienio politikos studijų raidą, svarbiausias teorines pozicijas, išmoksta, taikydami skirtingus teorinius požiūrius, analizuoti konkrečius užsienio politikos reiškinius.

Kurse analizuojama, kaip užsienio politika formuluojama ir vykdoma skirtinguose lygmenyse: asmeniniame, organizaciniame, nacionaliniame bei tarptautiniame. Kiekviename iš šių lygmenų koncentruojamasi į sprendimų priėmimo procesą ir politikos formavimo procesą. Didžiausias dėmesys skiriamas teorijoms, kurios aiškina, kaip sprendimų priėmėjai formuluoja ir įgyvendina savo politikos tikslus bei su kokiais iššūkiais susiduria. Taip pat įvertinamas visuomenės nuomonės, žiniasklaidos vaidmuo formuojant valstybės užsienio politiką, diskutuojama apie teorijų naudą praktikams.

 

Temos

 1. Užsienio politikos analizės disciplinos raida.
 2. Užsienio politikos analizės metodologijos ypatumai.
 3. Realistiniai aiškinimai
 4. Sprendimų priėmimo analizė: Racionalus pasirinkimas ir G.Allisono įtaka
 5. Sprendimų priėmimo analizė: sprendimų priėmimo vienetai
 6. Kam reikalingi patarėjai, arba grupinio mąstymo ypatybės
 7. Ką gali lyderis? Individo vaidmuo užsienio politikoje
 8. Psichologinių veiksnių įtaka užsienio politikos sprendimams
 9. Ką atskleidžia analogijos, istorinės paralelės ir metaforos užsienio politikoje
 10. Vidiniai užsienio politikos veiksniai: viešoji nuomonė ir žiniasklaida
 11. Tapatybių vaidmuo užsienio politikoje ir konstruktyvizmo galimybės bei ribos
 12. Užsienio politika kaip diskursas ir kritinės geopolitikos įžvalgos
 13. Užsienio politikos analizės instrumentai ir ES studijos
 14. Teorija ir praktika užsienio politikoje