Tarptautiniai santykiai ir jų teorijos

Kurso tikslas – supažindinti su pagrindinėmis tarptautinių santykių sąvokomis ir teorijomis; išmokyti jas taikyti tarptautinės politikos problemoms analizuoti bei praktiškai taikyti. Kursas yra dabarties tarptautinių santykių, kaip juos supranta disciplinos mokslininkai apžvalga ir analizė.

Siekiama ne tik išmokyti apie tarptautinius santykius, bet ir supažindinti su būdais, kaip jie yra suprantami ir aiškinami. Išklausę kursą studentai turėtų žinoti ir naudoti tarptautinių santykių disciplinos terminologiją, suprasti svarbiausias tarptautinių santykių teorijas, išskirti pagrindinius jų bruožus; gebėti jas lyginti ir kritiškai vertinti; gebėti įgytas teorines sąvokas taikyti praktikoje.

Mano dalis – paskaitos. 2013 m. bus tokios temos:

 1. Tarptautiniai santykiai, globali politika ir tarptautinių santykių disciplina
 2. Tarptautinių santykių sistemos raida. Valstybė.
 3. Realizmas
 4. Liberalizmas
 5. Anglų mokykla
 6. Konstruktyvizmas
 7. Tarptautinės institucijos. Jungtinės tautos.
 8. Politinė ekonomija ir tarptautinių santykių analizė
 9. Saugumo sampratos ir studijos
 10. Marksizmas
 11. Alternatyvūs požiūriai: poststruktūralizmas ir feminizmas
 12. Užsienio politikos analizė
 13. Tarptautinės normos. Žmogaus pasaulio politinėje bendruomenėje.
 14. Transnacionaliniai santykiai ir veikėjai
 15. Normatyviniai TS klausimai. Kaip tirti tarptautinius santykius?