Kvantinė sklaidos teorija

VPU pirmo kurso magistrantamsPrograma

Pirma paskaita

Antra paskaita

Trečia paskaita

Ketvirta paskaita, pirma dalis

Ketvirta paskaita, antra dalis

Penkta paskaita

Šešta paskaita

Septinta paskaita

Aštunta paskaita

Rekomenduojama literatūra

Uždaviniai


Atomo teorijos metodų taikymas poliarizacijos reiškiniams sklaidos teorijoje