Advertisement
 

Mokslo tyrimo projektai

Pagrindiniai mokslo projektai (nuo 2005 m.)

Tyrimo projekto “Teisinis pramoninio dizaino apsaugos Europos Sąjungoje peržiūrėjimas” (” Legal review on industrial design protection in the European Union”) (Europos Komisijos finansuojamas projektas MARKT 2014/083/D) (partneris Sparklegalnetwork) (ekspertas) (2015 m.)

Europos Teisės instituto Darbo grupės dėl ES autorių teisės (European Law Institute Working Group on EU Copyright Law) narys (nuo 2014 m.) (www.europeanlawinstitute.eu)

Mokslinis tyrimas „European Project on Collective Redress („Focus on collective redress“) (The British Institute of International and Comparative Law (London, UK) (Project coordinator Dr. Eva Lein and Dr. Duncan Fairgrieve) (projekto vadovas Lietuvoje (nariai dr. Mantas Rimkevičius ir dr. Danguolė Bublienė) (2013-2014 m.) ((VU TF partneris; Europos Komisijos grantas (JUST/2011-2012/JCIV/AG/3398)

Mokslinis tyrimas “Vieningo patentų teismo steigimas – teisiniai aspektai“ (Ministro Pirmininko Tarnyba)  (projekto vadovas) (2012 m.)

Mokslinis projektas “Socialinės, ekonominės ir teisinės priemonės siekiant šeimų stabilumo ir plėtros” (Lietuvos mokslų tarybos IV kvietimas “Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui”) (projekto vadovas (VU ir Teisės institutas) (2012-2013 m.)

The research on implementing the EU regulations no.1896/2006, 861/2007 and 805/2004 in all three Baltic States (annouced by the Latvian Ministry of Justice) (projekto vadovas Lietuvoje) (2012 m.)

Dalyvavimas VU mokslinių tyrimų kryptyje – Lietuvos Respublikos privatinės teisės integravimas į Europos Sąjungos teisinę sistemą (2011-2015 m.).

European Intellectual Property Rights Contract Law” (nacionalinio pranešimo rengėjas) (Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law (Munich), projekto vadovas prof. R. M. Hilty) (2006 – iki dabar)

“Study with respect to alternative means of consumer redress” (nacionalinio pranešimo rengėjas) (European Commission, Katholieke Universiteit Leuven (Belgium) (2005-2006)

“Project of the Study Group on a European Civil Code” (nacionalinio pranešimo rengėjas atstovavimo ir tarpininkavimo institutų srityje) (2005-2008)

Project “Common Core of European Private Law” Product Liability Law Group (editors Joseph Page (USA), Monika Jozon (Romania) (grupės narys, nacionalinio pranešimo rengėjas)

Project “Common Core of European Private Law”  Security Rights in Immovable Property (editors Cornelius van der Merve (South Africa), Gary Walt (UK), Francesca Fiorentini (Italy) (grupės narys, nacionalinio pranešimo rengėjas)

„Evaluation of the effectiveness and efficiency of collective redress mechanisms in the European Union“ (nacionalinio pranešimo rengėjas (Civic Consulting Alleweldt & Kara GbR; European Commission) (2008)

“The balance of copyright”  (International Academy of Comparative Law) (projekto vadovas prof. Reto M. Hilty (Germany) (nacionalinio pranešimo rengėjas) (2009-2010)

Studijos reglamentuojančių aprašų kitose valstybėse studija ir pasiūlymų dėl nacionalinės aprašų sąrangos rengimo grupės narys (Studijų kokybės vertinimo centro užsakymas, atliekamas pagal Paramos skyrimo projektui Studijų pakopų aprašų ir studijų krypčių aprašų sandaros sukūrimas įgyvendinant 2007-2013 metų Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto Mokymasis visą gyvenimą įgyvendinimo VPI-2.2-ŠMM-01-V priemonę Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ir atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus sutartį Nr. VI-2.2-ŠMM-01-V-01-001/18-145-4) (grupės vadovas – prof. P. Žiliukas).

Creative Commons Licenses projekto Lietuvoje (CC Lithuania) vadovas (daugiau apie Creative Commons žr. http://creativecommons.org).

Mokslinis tyrimas “Survey on Economic Contribution of Copyright-based Industries in Lithuania” (darbo grupės narys, ekspertas; Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija (WIPO), 2010-2011).

Mokslinis projektas “International Handbook on Unfair Competition Law” (bendraautoris, ed. Frauke Henning-Bodewig) (bus išleista 2012 m. C. H. Beck ir Oxford University Press leidyklose) (2011-2012).