Advertisement
 

Doktorantai

Apgintos disertacijos:

Dr. Tomas Talutis (disertacija tema „Nepriklausomų draudimo tarpininkų veiklos ypatumai“, apginta 2008 m. birželio 26 d.)

Dr. Renata Volodko (disertacija tema „Teoriniai ir praktiniai neturtinės žalos instituto taikymo aspektai Lietuvos civilinėje teisėje“, apginta 2009 m. vasario 19 d.)

Dr. Marius Jakutavičius, LL.M. (disertacija tema „Apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos: produktų imitavimo atvejai“, apginta 2009 m. vasario 26 d.)

Dr. Jūratė Truskaitė (disertacija tema „Komercinių žymenų teisinės apsaugos problemos“, apginta 2009 m. gruodžio 22 d.)

Dr. Arūnas Želvys (disertacijos tema “Teisių į prekių ženklus licencijavimo problemos”, apginta 2011 m. sausio 21 d.)

Dr. Mantas Rimkevičius (disertacijos tema “Klaidinančios reklamos vertinimo kriterijai Lietuvoje ir Europos Sąjungoje”, apginta 2012 m. vasario 29 d.)

Dr. Darius Miniotas (disertacijos tema “Per se neteisėtų susitarimų ir veiksmų vertinimas konkurencijos teisėje”, apginta 2015 m. birželio 12 d.)

Rengiamos disertacijos:

Marija Markova (disertacijos tema “Prekių ženklų apsaugos naujovės ir problemos informacinėje visuomenėje”, doktorantūros studijų pabaiga 2016 m. spalio 1 d.)

Aurelija Balčiūnė (disertacijos tema “Europos pirkimo-pardavimo sutarčių teisės: priėmimo ir įgyvendinimo problemos”, doktorantūros studijų pabaiga 2018 m. spalio 1 d.)

Vaidas Kontrimas (disertacijos tema “Žalos, atsiradusios dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų, atlyginimo problematika”, doktorantūros studijų pabaiga 2018 m. spalio 1 d.)

Monika Morkūnaitė (disertacijos tema “Pacientams padarytos žalos kompensavimo problematika”, doktorantūros studijų pabaiga 2018 m. spalio 1 d.)

Paulius Mencas, LL.M. (disertacijos tema “Privataus teisių gynimo įgyvendinimo konkurencijos teisėje problema”, doktorantūros studijų pabaiga 2019 m. spalio 1 d.)

Eglė Kurelaitytė (disertacijos tema “Laisvas asmenų judėjimas ES ir šeimos teisė”, doktorantūros studijų pabaiga 2020 m. spalio 1 d.)