Advertisement
 

Visuomeninė veikla

Dalyvavimas ekspertinėse mokslo ar visuomeninėse organizacijose, komisijose ar tarybose:

 • Valstybės apdovanojimų tarybos narys (nuo 2017 m. kovo 30 d. (LR Prezidentės dekretas (2017-03-30 Nr. 1K-922)
 • Tarptautinės lyginamosios teisės akademijos (International Academy of Comparative Law) atstovas Lietuvoje (nuo 2012 m.)
 • Šveicarijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų Lietuvoje (Swiss Baltic Chamber of Commerce in Lithuania) valdybos narys (nuo 2012 m. kovo 14 d. iki 2014 m. kovo 1 d.)
 • LR autorių teisių ir gretutinių teisių tarybos narys (nuo 2007 m. gegužės 17 d. iki 2016 m.)
 • Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos narys (nuo 2017 m.  kovo 27 d. (LR kultūros ministrės įsakymas (2017-03-27 Nr. ĮV-504)
 • Lietuvos mokslo tarybos ekspertų grupės akademinės etikos klausimams nagrinėti narys (2009-10-19 Lietuvos Mokslo Tarybos nutarimas Nr. VII-19) (iki 2013 m.)
 • Tarptautinės intelektinės nuosavybės teisės mokymo ir tyrimų vystymo asociacijos (ATRIP) narys (nuo 2007 m.)
 • Max Planck intelektinės nuosavybės, konkurencijos ir mokesčių teisės instituto Alumni organizacijos narys

Dalyvavimas ginčų nagrinėjimo institucijose:

 • Vilniaus komercinio arbitražo teismo rekomenduojamas arbitras (nuo 2009 m.)

Dalyvavimas mokslo žurnalų redkolegijose:

 • Mokslo žurnalo “Teisė. Mokslo darbai” redkolegijos narys
 • Mokslo ir praktikos žurnalo “Justitia” redkolegijos narys, vyriausiasis redaktorius
 • Mokslo žurnalas “Queen Merry Journal of Intellectual Property Law” (a member of the Editorial Board)
 • Mokslo žurnalo “International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)” recenzentas (Peer Reviewer)

Dalyvavimas profesinės veiklos egzaminų ar kitose komisijose:

 • Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos narys (nuo 2012 m. kovo mėn. iki 2013 m.)
 • Notarų kvalifikacinio egzamino komisijos narys (nuo 2010 m. iki dabar)
 • Patentinių patikėtinių egzaminų komisijos narys (1998-2003)
 • Kandidatų į teisėjus egzaminų komisijos narys (2002-2005)

Dalyvavimas teisės aktų rengimo ir taikymo priežiūros darbo grupėse:

 • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso projekto rengimo grupės narys (Teisingumo ministerija, 1999-2000)
 • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projekto rengimo grupės narys (Teisingumo ministerija, 1999-2000)
 • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso taikymo praktikos apžvalgos ir įvertinimo darbo grupės narys (Teisingumo ministerija) (2002-2005
 • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso priežiūros darbo grupės narys (2008 iki dabar)
 • Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo projekto rengimo darbo grupės narys (Kultūros ministerija) (2002-2003; 2005-2006)
 • Lietuvos Respublikos patentų, prekių ženklų, dizaino įstatymų pakeitimų įstatymų projektų rengimo darbo grupės narys (Valstybinis patentų biuras) (2005-2006)
 • Darbo grupės dėl partnerystės teisinio reglamentavimo narys (2006-10-23 Teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-359)
 • Darbo grupės dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo tobulinimo narys (2009-07-21 LR Prezidentės dekretas Nr. 1K-44)
 • Darbo grupės dėl rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų rengimo narys (2009 m.)
 • Darbo grupės Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų projektui parengti narys (2009-06-26 LR Seimo valdybos sprendimas Nr. SV-S-315)
 • LR įstatymo dėl išlaikymo fondo projekto rengimo darbo grupės narys (2006 m.)

Dalyvavimas universiteto organų veikloje:

 • Vilniaus universiteto Studijų komiteto narys (2007-2009)
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto tarybos narys (2003 iki dabar)