Advertisement
 

Konferencijos ir seminarai

Skaityti pranešimai, pirmininkauta sesijoms (nuo 2005 m.)

Pranešimas

Tarptautinis kongresas “Apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos harmonizavimo tendencijos Europoje” (“Trends of the Harmonization of Unfair Competition Law in Europe”), Budapeštas, 2005 m. birželio 16-18 d. (pranešėjas)

Tarptautinė konferencija “Šiuolaikinės civilinės teisės vystymosi tendencijos ir perspektyvos” (“Modern Trends and Perspectives on Development of the Civil Law”), Vilnius, 2005 m. rugsėjo 15-17 d.,) (organizacinio komiteto pirmininkas ir pranešėjas)

Nacionalinė mokslinė konferencija “Teisė ir atsakomybė”, Vilnius, 2005 m. gruodžio 12 d. (organizacinio komiteto narys ir pranešėjas)

Nacionalinė konferencija “Intelektinės nuosavybės teisių gynimo problemos skaitmeninėje aplinkoje ”, 2005 m. gruodžio 2 d. (pranešėjas)

Tarptautinis seminaras “Prekių ženklų naudojimas versle ir prekyboje ” („Use of Trademarks in Business and Trade”), Vilnius, 2006 m. balandžio 26–27 d. (pranešėjas)

Tarptautinė konferencija “Europos intelektinės nuosavybės teisių sutarčių teisė” (“European Intellectual Property Contract Law”), Berlynas, 2006 m. spalio 5-7 d. (pranešėjas)

Nacionalinė konferencija „Pramoninės nuosavybės apsauga“ („Protection of Industrial Property“), Vilnius, 2007 m. balandžio 26 d. (pranešėjas)

Tarptautinis simpoziumas „Europos prekių ženklų vystymosi tendencijos“ (“The Future of European Trademark Law: Tensions between Harmonized and Non-Harmonized Areas”), Berlynas, 2007 m. spalio 4-6 d.) (pranešimo komentatorius)

Tarptautinė konferencija “Privatinės teisės europiezavimas ir internacionalizavimas kaip iššūkis teisėjams“ („Europeanization and Internationalization of Private Law as a Challenge for Judges“), Vilnius, 2008 m. balandžio 18 d. (pranešėjas)

Pasaulinis ATRIP Intelektinės nuosavybės kongresas (ATRIP Congress 2008 (moto: „Can One Size Fit All“), Miunchenas, 2008 m. liepos 21–23 d. (pranešėjas)

Mokslinė-praktinė konferencija „Civilinio proceso teisės aktualijos ir modernizavimo tendencijos“, Vilnius, 2009 m. kovo 18 d. (sesijos pirmininkaujantis)

Pasaulinis ATRIP Intelektinės nuosavybės kongresas (ATRIP Congress 2009 (moto: „Horizontal Issues in IP Law: Uncovering the Matrix”), Vilnius, 2009 m. rugsėjo 14-16 d. (organizacinio komiteto pirmininkas ir sesijos “IP education and IP management at universities” pirmininkas)

Tarptautinis seminaras “Prekių ženklų teisė tarp nuosavybės, konkurencijos ir informacinės visuomenės vystymosi” (“Das Markenrecht zwischen Eigentumsordnung, Wettbewerbssteuerung und Informationsförderung”) Berlynas, 2009 m. spalio 8-10 d. (pranešimo komentatorius)

PINO nacionalinis seminaras teisėjams apie intelektinės nuosavybės teisių gynimą – administraciniai, civiliniai ir baudžiamieji būdai (WIPO National Seminar for Judges on Intellectual Property Rights Enforcement – Administrative, Civil and Criminal Means), Molėtai, 2009 m. spalio 12-13 d.) (pranešėjas)

Tarptautinė konferencija “Paveldėjimo teisės europietinimo tendencijos („The Perspectives of Europeanization of Law of Succession”), Vilnius, 2009 m. gruodžio 15 d. (sesijos pirmininkaujantis) (Project Civil Justice “The Perspectives of the Europeanization of the Law of Succession – Towards a European Will”)

VPB-OHIM nacionalinis seminaras “ES Prekių ženklų ir dizainų teisinė apsauga“, Vilnius, 2010 m. vasario 18 d. (pranešėjas)

Tarptautinė konferencija „Intelektinės nuosavybės valdymas mokslo ir studijų institucijose: jo vaidmuo technologijų perdavimo procese“ (International Conference „Management of Intellectual Property in Science and Higher Education Institutions: Its Role in the Process of Technology Transfer“), Vilnius, 2010 m. kovo 2 d. (pranešimų komentatorius)

The 30th Annual ATRIP Congress IP Law at the Crossroads of Trade (25-27 July 2011, Singapore) (pranešėjas, III diena, Country reports sesija)

Forumas “Socialiai pažeidžiamų asmenų grupių integravimosi problemos” (LR Prezidentūra, 2011 m. birželio 10 d.) (forumo moderatorius)

Tarptautinis forumas “Daugiasektorinis reguliavimas Lietuvoje – taip ar ne?” (LR Prezidentūra, 2011 m. spalio 28 d.) (forumo moderatorius)

Tarptautinė konferencija šeimos bylų klausimais; pranešimo tema: Concept of a Family: Scope of Legal Regulation” (Vilnius, Teisingumo ministerija, MRU, 2011 m. spalio 13 d.) (pranešėjas)

International Seminar on Intellectual Property Asset Management (WIPO and Ministry of Economy) “Creative Expression: How to Use Your Own Copyright and Copyrightable Works of Other (Vilnius, 2011 m. spalio 19 d.) (pranešėjas)

Mokslinė konferencija “Dešimt metų su Civiliniu kodeksu (2011 m. gruodžio 9 d., Vilnius, LR Seimas) (moderatorius, pranešėjas)

Mokslinė konferencija „Viešoji šeimos politika Lietuvoje: kūrimo ir įgyvendinimo problemos“ (2012 m. kovo 16 d., Vilnius (Teisės institutas) (pranešėjas, pranešimo tema „Teisinio reguliavimo ribos šeimos teisėje”)

Tarptautinė konferencija „Intelektinės nuosavybės apsauga: 20 metų pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje“ (2012 m. balandžio 27 d., Vilnius (VPB ir PINO) (pranešėjas, pranešimo tema: Studija dėl vieningo patentų teismo poveikio nacionalinei teismų sistemai)

Nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Konstitucijos dvidešimtmetis“ (Vilnius (VU), 2012 m. gegužės 17 d.) (pranešėjas, pranešimo tema „Teisė į privatų gyvenimą ir saviraiškos realizavimo problematika“)

Tarptautinė mokslinė konferencija “Dvidešimt Lietuvos Respublikos narystės Europos Taryboje metų: pamokos ir perpsektyvos” (Vilnius (VU), 2013 m. birželio 7 d.) (pranešėjas, pranešimo tema “Teisė į šeimos gyvenimo gerbimą ir gynimą: ar yra ir koks yra Europos konsensusas” (angl. Protecting the Right to Respect for Family Life: is there Any and What is the European Consensus?”)

Tarptautinė konferencija (ES Tarybos pirmininkavimas) “Europos ieškinių dėl nedidelių sumų proceso įgyvendinimas” (Vilnius, 2013 m. rugsėjo 12 d.) (sesijos “Lithuanian and Latvian experiences of the implementation and applying of the Regulation No 861/2007 establishing European small claims procedure” moderatorius)

Tarptautinė konferencija (ES Tarybos pirmininkavimas) “Intelektinės nuosavybės apsauga ES: pavojai, iššūkiai ir perspektyvos” (Vilnius, 2013 m. spalio 8-9 d.) (pranešėjas, pranešimo tema “Pagrindiniai Susitarimo dėl Bendrojo patentų teismo įgyvendinimo aspektai: Lietuvos požiūris ir perspektyvos” (angl. The Main Issues of Impementation of the Unified Patent Court Agreement: a Lithuanian Viewpoint and Perspectives”), taip pat sesijos “Intelektinės nuosavybės teisių gynimas” (angl. Enforcement of IPRs) moderatorius

Konferencija „Privatumo ir asmens duomenų apsaugos teisinio reguliavimo pokyčiai Europos Sąjungoje“ (Vilnius, 2014 m. balandžio 28 d., VU) (sesijos moderatorius)

Konferencija „Šeimos samprata pagal LR teisę“ (LR Seimo Konstitucijos komisija, Vilnius, 2014 m. birželio 4 d.) (pranešėjas, pranešimo tema „Šeimos samprata ir šeimos teisiniai santykiai: atskirtis, teisinio reguliavimo apimtis ir poreikis“)