Publikacijos

 

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

RAMANAUSKAITĖ, Agnė. (2014) The Model of Intellectual Capital Evaluation and Disclosure in Financial Statements. Proceedings of the 9th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge and Management Models for Sustainable Growth, Matera, Italy: Institute of Knowledge Asset Management (IKAM), Arts for Business Institute, University of Basilicata, p. 1457–1481, ISSN 2280-787X, ISBN 978-88-96687-04-8.

RAMANAUSKAITĖ, Agnė. (2013) The Concepts of Intellectual Assets and Intellectual Liabilities: A Review of Academic Writings. Proceedings of the 6th Knowledge Cities World Summit, Turkey: Istanbul Sehir University, p. 57–67, ISBN 978-9944-380-11-9.

RAMANAUSKAITĖ, Agnė; RUDŽIONIENĖ, Kristina. (2013) Intellectual Capital Evaluation: Return on Assets Methods versus Market Capitalization Methods. Proceedings of the 5th European Conference on Intellectual Capital, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, p. 557–563, ISSN 2049-0941, ISBN 978-1-909507-15-9.

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

RAMANAUSKAITĖ, Agnė; RŪTYTĖ, Laura. (2016) The Analysis if the Relationship between Intellectual Capital and Company’s performance indicators. Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, Vol. 10, No. 1, p. 138-150, eISSN 2351-5597.

LIČKIENĖ, Dovilė; RAMANAUSKAITĖ, Agnė. (2016) Creation of Company’s Intellectual Capital Report. Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, Vol. 10, No. 1, p. 109-121, eISSN 2351-5597.

RAMANAUSKAITĖ, Agnė; LAGINAUSKAITĖ, Marija Rita. (2014) Disclosure on intellectual capital in annual reports of Nasdaq OMX Baltic-listed companies. Ekonomika, nr. 93(4), Vilnius: Vilniaus universitetas, p. 135–156, ISSN 1392-1258.

RAMANAUSKAITĖ, Agnė. (2014) Įmonės intelektinio kapitalo vertinimas informacijos atskleidimo finansinėse ataskaitose aspektu. Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos, nr. 1(9), Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, p. 187–194, ISSN 2351-5597.

RAMANAUSKAITĖ, Agnė; GEDMINAITĖ, Irma. (2014) Iniciatyvų diegti ir reglamentuoti įmonių intelektinio kapitalo apskaitos ir atskaitomybės sistemą raida. Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos, nr. 1(9), Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, p. 195–203, ISSN 2351-5597.

RAMANAUSKAITĖ, Agnė; RUDŽIONIENĖ, Kristina. (2013) Trends of the Disclosure of Information on Intellectual Capital in Financial Statements in Lithuanian Enterprises. Economics and Management, t. 18, nr. 3, Kaunas: Kauno technologijos universitetas, p. 394–402, ISSN 2029-9338.

RAMANAUSKAITĖ, Agnė; RUDŽIONIENĖ, Kristina. (2013) Intellectual Capital Valuation: Methods and their Classification. Ekonomika, nr. 92(2), Vilnius: Vilniaus universitetas, p. 79–92, ISSN 1392-1258.

Recenzuojamuose mokslo leidiniuose

RAMANAUSKAITĖ, Agnė. (2017) Reporting on Intellectual Capital of a Company: Initiatives and New Reporting Model. Proceedings of the International Conference on Accounting Studies (ICAS), Kedah, Malaysia: Institute for Strategic and Sustainable Accounting Development (ISSAD), Tunku Puteri Intan Safinaz School of Accountancy, Universiti Utara Malaysia, p. 72–78, eiSBN 978-967-0910-45-1. [The proceedings will be sent to ISI Thomson and Scopus for indexing]

NARBUNTAITĖ, Emilija; RAMANAUSKAITĖ, Agnė. (2014) Šešėlinės ekonomikos Lietuvoje vertinimas. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika: Mokslo darbai, Kaunas: Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija, t. 15A, p. 149–161, ISSN 1822-8682.

MELNYKAITĖ, Monika; RAMANAUSKAITĖ, Agnė. (2013) Progresinio gyventojų pajamų apmokestinimo įvedimo Lietuvoje vertinimas. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika: Mokslo darbai, Kaunas: Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija, t. 14, p. 96–109, ISSN 1822-8682.

RAMANAUSKAITĖ, Agnė. (2012) Informacijos apie intelektinį kapitalą pateikimo įmonių metinėse ataskaitose tendencijos: teorinis tyrimas. Įžvalgos: mokslo darbai, nr. 1(7), Utena: Utenos kolegija, p. 119–127, ISSN 2029-1639.

PUŠINAITĖ, Rasa; GRUNDA, Rokas; TAMULIENĖ, Vilma; RAMANAUSKAITĖ, Agnė. (2012) Antrasis tarptautinis Lietuvos oro uostas. Atvejų studijos studentų profesinėje praktikoje: mokomoji e. knyga, sudarytoja Raminta Pučėtaitė. Vilnius: Vilniaus universitetas, ISBN 9786094591297, p. 57–72.

RAMANAUSKAITĖ, Agnė. (2008) Intelektinio kapitalo atskleidimas įmonių finansinėse ataskaitose. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika: Mokslo darbai, Kaunas: Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija, t. 3, p. 94–110, ISSN 1822-8682.

Konferencijų pranešimų medžiagoje

RAMANAUSKAITĖ, Agnė. (2012) Intelektinio kapitalo interpretacija šiuolaikinės rinkos sąlygomis: teorinis tyrimas. Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste – Tarptautinės mokslinės konferencijos mokslo darbai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 573–581 (2 dalis), ISBN 978-609-459-028-3.

RUDŽIONIENĖ, Kristina; RAMANAUSKAITĖ, Agnė. (2012) Intelektinio kapitalo pripažinimas ir įvertinimas finansinėje apskaitoje. Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste – Tarptautinės mokslinės konferencijos mokslo darbai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 628–637 (2 dalis), ISBN 978-609-459-028-3.

RAMANAUSKAITĖ, Agnė. (2012) Classification of Intellectual Capital Valuation Methods. Trends in Economics and Management for the 21st Century: International Conference, Brno: Brno University of Technology, ISBN 9788021445819.

RAMANAUSKAITĖ, Agnė. (2010) Intelektinio kapitalo reikšmė valdymo apskaitai. Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos – Septintosios tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys, nr. 1(7), Akademija: LŽŪU leidybos centras, p. 147–151, ISSN 2029-1175.