Kita veikla

 

Recenzentė tarptautiniame žurnale „Journal of Intellectual Capital“, ISSN 1469-1930

Savianalizės atlikimo ir savianalizės suvestinės rengimo grupės narė, socialinių mokslų sritis, finansų (N300) krypties magistro studijų programa „Apskaita, finansai ir bankininkystė“ (programos valstybinis kodas 621N30002), 2016 m.

Mokymai ir konsultacijos tema „Mokesčių aktualijos“ Lietuvos apskaitos įmonių asociacijai priklausančių įmonių darbuotojams pagal projektą „Apskaitos įmonių žmogiškųjų išteklių vystymas – profesionalių buhalterių rengimas“. Projekto kodas VP1-1.1-SADM-01-K-02-074, projekto vykdytojas Lietuvos apskaitos įmonių asociacija. Iš viso 48 ak. val. laikotarpiu nuo 2015-08-03 iki 2015-09-09.

Studijų programos rengimo grupės narė, socialinių mokslų sritis, finansų (N300) krypties bakalauro studijų programa „Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos“ (programos valstybinis kodas 612N30006), 2015 m.

Pirmininkė sekcijoje „Apskaita“, 9-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Apskaita ir finansai: mokslo ir verslo integracijos keliu“, Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas, 2014 m. lapkričio 27 d., Kaunas

Dalyvė Lietuvos mokslo tarybos projekte „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“. Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-01-V, pradžia 2014-06-30, pabaiga 2014-08-30, Kaunas

Savianalizės atlikimo ir savianalizės suvestinės rengimo grupės narė, socialinių mokslų sritis, finansų (N300) krypties magistro studijų programa „Apskaita, finansai ir bankininkystė“ (programos valstybinis kodas 621N30002), 2013 m.

Dalyvė Europos socialinio fondo finansuojamame projekte „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“, projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-001, pradžia 2013-09-09, pabaiga 2013-09-12, Stambulas, Turkijos Respublika

Narė sekcijoje „Ekonomika“, 9-oji prof. Vlado Gronsko tarptautinė mokslinė magistrantų ir doktorantų konferencija „Ūkio plėtra: teorija ir praktika“, VU Kauno humanitarinis fakultetas, 2012 m. gruodžio 6 d., Kaunas

Dalyvė Europos socialinio fondo finansuojamame projekte „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“, projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-001, pradžia 2012-09-20, pabaiga 2012-09-22, Brno, Čekijos Respublika

Organizacinio komiteto narė, 8-oji mokslinė konferencija „Ūkio plėtra: teorija ir praktika“, VU Kauno humanitarinis fakultetas, 2011 m. gruodžio 8 d., Kaunas. Pirmininkavimas sekcijose „Ekonomikos aktualijos ir perspektyvos“ ir „Finansiniai sprendimai verslo aplinkoje“

Dalyvė Europos socialinio fondo finansuojamame projekte „Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studijų programų atnaujinimas socialinių ir humanitarinių mokslų srityse“, projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-081, pradžia 2010-04-01, pabaiga 2012-12-17, Kaunas

Organizacinio komiteto narė, 7-oji mokslinė konferencija „Ūkio plėtra: teorija ir praktika“, VU Kauno humanitarinis fakultetas, 2010 m. gruodžio 9 d., Kaunas

Organizacinio komiteto narė, 6-oji mokslinė konferencija „Ūkio plėtra: teorija ir praktika“, VU Kauno humanitarinis fakultetas, 2009 m. gruodžio 4 d., Kaunas