Dėstomi dalykai

 

Mokesčių sistema (bakalaurantams, nuo 2016 m.)

Mokesčių politika (bakalaurantams, nuo 2009 m.)

Auditas (bakalaurantams, nuo 2009 m.)

Finansinių ataskaitų konsolidavimas (bakalaurantams, 2020 m.)

Valstybės finansai (bakalaurantams, 2009-2011 m.m.)

Mokesčių optimizavimas (magistrantams, 2015 m.)

Mokesčių optimizavimo sprendimai (ISM Executive School, modulis „Valdymo apskaita: vertės analizė“, 2015 m., 2017 m.)

Audito ir finansų kontrolės sąsajos (ISM Executive School, modulis „Valdymo apskaita: vertės analizė“, 2015 m., 2017 m.)

 

VADOVAVIMAS MAGISTRO BAIGIAMIESIEMS DARBAMS

2016 – 2018 m. m.

Intelektinio kapitalo vertinimas Norvegijos įmonėse (Darmavičiūtė Viktorija)

2015 – 2017 m. m.

Pridėtinės vertės mokesčio surinkimo į Lietuvos nacionalinį biudžetą problematika (Gliebutė Giedrė)

2014 – 2016 m. m.

Įmonių intelektinio kapitalo ir jų veiklos efektyvumo ryšio analizė (Makutėnaitė Jovilė)

Įmonių intelektinio kapitalo ir finansinių rodiklių ryšio analizė (Rūtytė Laura)

Veiklos rezultatų valdymas šeimos verslo įmonėse (Kandaraitė Karolina)

2013 – 2015 m. m.

Įmonės intelektinio kapitalo vertinimas ir atskleidimas (Kaunaitė Dovilė)

Intelektinio kapitalo įtaka įmonės veiklos rezultatams (Jokubauskaitė Toma)

Tarptautinių apskaitos standartų taikymo įtaka finansinių ataskaitų duomenims (Martusevičiūtė Ingrida)

 

VADOVAVIMAS BAKALAURO BAIGIAMIESIEMS DARBAMS

2020 – 2021 m. m.

Mokesčių lengvatų įtaka mažų ir vidutinių įmonių plėtrai (Atmanavičiūtė Laura)

Darbo užmokesčio apmokestinimas Lietuvoje ir Švedijoje (Boženkova Viktorija)

Gyventojų pajamų apmokestinimas Baltijos šalyse (Ivoškaitė Miglė)

Pelno apmokestinimo tobulinimas Lietuvoje (Jančauskaitė Laura)

2019 – 2020 m. m.

Progresinio gyventojų pajamų mokesčio taikymas Lietuvoje (Andrijauskaitė Viktorija)

Apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu problematika Lietuvoje (Davidavičiūtė Dovilė)

Konkurencijos ypatumų Lietuvos audito rinkoje vertinimas (Jonaitytė Gabrielė)

Lietuvos mokestinių įplaukų efektyvumo vertinimas (Zdančiūtė Sigita)

2018 – 2019 m. m.

Darbo užmokesčio apmokestinimas Lietuvoje (Lukauskas Aurimas)

Pensijų reformos Lietuvoje vertinimas (Pajarskaitė Monika)

Mokesčių naštos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje vertinimas (Plečkaitytė Miglė)

Mokesčių poveikis aplinkosaugos problemų sprendimams (Zelenkaitė Greta)

2016 – 2017 m. m.

Lietuvos mokesčių sistemos vertinimas (Tamulytė Eglė)

Lietuvos aplinkosauginių mokesčių tobulinimas transporto sektoriuje: gyventojų pasiryžimas mokėti CO2 mokesčius (Žilytė Monika)

2015 – 2016 m. m.

Mokesčių naštos Lietuvoje analizė (Avižaitė Akvilė)

Lietuvos mokesčių sistemos efektyvumo vertinimas (Darmavičiūtė Viktorija)

2014 – 2015 m. m.

Progresinio gyventojų pajamų mokesčio įvedimo Lietuvoje vertinimas (Zieniūtė Aurelija)

Aplinkos apsaugos mokesčiai Lietuvoje – kaip taršos mažinimo priemonė (Gineikienė Agnė)

2013 – 2014 m. m.

Mokesčių naštos Lietuvoje vertinimas (Čenytė Ineta)

Alkoholio vartojimo kontrolės priemonių efektyvumo vertinimas (Gauronskaitė Aistė)

Kompiuterizuotų apskaitos sistemų analizė (Kulvičiūtė Gintarė)

Informacijos apie intelektinį kapitalą atskleidimas Baltijos šalių listinguojamose įmonėse (Laginauskaitė Marija Rita)

Akcizo didinimo įtaka tabako kontrabandai Lietuvoje (Lipkevičiūtė Justina)

Gyventojų pajamų apmokestinimo Europos Sąjungos šalyse lyginamoji analizė (Rūtytė Laura)

Intelektinio kapitalo vertinimas įmonėje (Vaitiekūnaitė Rasa)

2012 – 2013 m. m.

Lietuvos valstybės biudžeto deficito mažinimo galimybės (Ašmonaitė Milda)

Mažųjų bendrijų, uždarųjų akcinių bendrovių ir individualiųjų įmonių veiklos reglamentavimo Lietuvoje palyginamoji analizė (Baltuškaitė Živilė)

Darbo užmokesčio fondo efektyvumo palyginimas baldų gamybos įmonėse (Batarevičiūtė Karolina)

Pajamų iš aplinkosauginių mokesčių panaudojimo efektyvumo analizė (Dvilevičiūtė Asta)

Lietuvos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir jo deficito mažinimo galimybių analizė (Janukaitė Aušra)

Audito rizikos vertinimo modelis (Karalius Vytautas)

Apskaitos politikos tobulinimo galimybės prekybos įmonėje (Kutinaitė Agnė)

Progresinio pajamų mokesčio įvedimo Lietuvoje galimybių vertinimas (Melnykaitė Monika)

Tarptautinės finansinės paramos kontrolės sistemos analizė (Mickutė Raminta)

Finansinės analizės reikšmė investuotojų sprendimams (Morkūnaitė Kotryna Inga)

Šešėlinės ekonomikos Lietuvoje vertinimas (Narbuntaitė Emilija)

Mokesčių už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis kontrolės tobulinimas Lietuvoje (Palubinskaitė Indrė)

UAB „ARŽEMA“ mokamų mokesčių optimizavimo galimybės (Riešutaitė Roberta)

Fiskalinės politikos priemonių taikymo Lietuvoje 2008 – 2011 metais analizė (Sagaitytė Simona)

Finansinės analizės įtaka investavimo sprendimams (Vaičekauskaitė Odeta)

UAB „Finansų valdymo agentūra“ mokamų mokesčių opimizavimo galimybės (Zavackis Aurimas)

Ilgalaikio turto apskaitos politikos įtaka įmonės rezultatams (Žižytė Austėja Marija)

 

VADOVAVIMAS KURSINIAMS DARBAMS

2016 – 2017 m. m.

Lietuvos mokesčių sistemos vertinimas (Tamulytė Eglė)

Aplinkos mokesčiai Lietuvoje ir Danijoje (Žilytė Monika)

2015 – 2016 m. m.

Mokesčių naštos vertinimo metodų analizė (Avižaitė Akvilė)

2010–2014 m. Lietuvos mokesčių sistemos efektyvumo vertinimas (Darmavičiūtė Viktorija)

2013 – 2014 m. m.

Žmogiškojo kapitalo vertinimo modeliai (Čenytė Ineta)

Įmonės intelektinio kapitalo vertinimo metodai (Laginauskaitė Marija Rita)

Tabako kontrabandos kontrolė Lietuvoje (Lipkevičiūtė Justina)

Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimo Lietuvoje ir Norvegijoje palyginimas (Rūtytė Laura)

Intelektinio kapitalo vertinimo metodai (Vaitiekūnaitė Rasa)

Vidaus auditas privačiame sektoriuje (Vizbaraitė Toma)

2012 – 2013 m. m.

Lietuvos valstybės biudžeto deficito 2008-2012 metais analizė (Ašmonaitė Milda)

Mažųjų bendrijų veiklos reglamentavimas (Baltuškaitė Živilė)

Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis skaičiavimo sunkumai (Dvilevičiūtė Asta)

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto deficitas ir jo analizė (Janukaitė Aušra)

Audito rizika ir jos įvertinimas (Karalius Vytautas)

Apskaitos politika prekybinėje įmonėje (Kutinaitė Agnė)

Progresinių mokesčių Lietuvoje perspektyvos (Mazgeika Tomas)

Progresinio pajamų mokesčio įvedimo Lietuvoje analizė (Melnykaitė Monika)

Išorinės finansinės analizės taikymas (Morkūnaitė Kotryna Inga)

Šešėlinės ekonomikos Lietuvoje vertinimas (Narbuntaitė Emilija)

Mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis (Palubinskaitė Indrė)

UAB „Aržema“ mokamų mokesčių analizė (Riešutaitė Roberta)

Fiskalinės politikos priemonių taikymas Lietuvoje 2008 – 2011 metais (Sagaitytė Simona)

Finansinės analizės taikymas investiciniams sprendimams pagrįsti (Vaičekauskaitė Odeta)

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita gamybinėje įmonėje (Žižytė Austėja Marija)

2011 – 2012 m. m.

Atsargų inventorizacijos organizavimas ir jos rezultatų įvertinimas AB „Cukrus“ (Karčiauskaitė Aistė)

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo metodų palyginimas pagal UAB „Ketingas“ duomenis (Krikščiūnė Judita)

Atsargų įvertinimo metodo pasirinkimas prekybinėje įmonėje (Liberytė Ingrida)

Įmonės bankroto prognozavimas ir analizė (Mateika Rokas)

UAB „Lemona“ pelno ir pelningumo palyginamoji analizė (Matulis Mantas)

Paslaugų savikainos kalkuliavimas UAB „Pakuotė“ (Miliauskaitė Aurelija)

Nusidėvėjimo metodo pasirinkimo įtaka UAB „Immensum“ veiklos rezultatams (Monkelytė Justė)

Kauno miesto savivaldybės 2008-2010 metų pajamų ir išlaidų analizė (Petkevičiūtė Rasa)

2010 – 2011 m. m.

Individualios veiklos apmokestinimo Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje lyginamoji analizė (Alksnevičiūtė Ugnė)

Atidėtojo pelno mokesčio taikymas UAB „Toridas“ (Jakinevičiūtė Iveta)

UAB „Medis“ finansinė analizė ir perpektyvų prognozavimas (Jokimaitė Vaiva)

Tauragės rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų analizė (Maraulytė Vaida)

Atsargų apskaita įmonėje „Eglutė“ (Vrubliauskas Edgaras)

Verslo apmokestinimo Lietuvoje ir Airijoje lyginamoji analizė (Žukauskaitė Vaida)

2009 – 2010 m. m.

UAB „Imlitex” atsargų apskaita (Admikaitytė Vaida)

Nepriklausomas finansinis auditas valstybės įmonėje (Adomaitytė Almina)

UAB „Apskaitos erdvė“ finansinė veiklos analizė (Andriuškevičiūtė Ieva)

Savikainos skaičiavimo metodo parinkimas gamybinėje įmonėje (Juškevičienė Rūta)

Neteisėto PVM pasisavinimo prevencija Lietuvoje (Klusavičiūtė Jūratė)

Įmonės mokesčių sąnaudų optimizavimas (Majauskaitė Kristina)

Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto subalansavimas (Pranytė Toma)

Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė (Savickaitė Aistė)

Įmonės darbo užmokesčio apskaitos politikos įvertinimas (Šebelskytė Kristina)

Pridėtinės vertės mokesčio Europos Sąjungoje bei pardavimo mokesčio JAV palyginamoji analizė (Zigmantaitė Monika)

Apskaitos politikos formavimo modeliai (Žemulaitytė Giedrė)