Pranešimai konferencijose

 

2017 metai

Tarptautinės mokslinės konferencijos „4th International Conference on Accounting Studies“ (rugsėjo 18-20 d., UUM, Putradžaja, Malaizija) dalyvė. Mokslinis pranešimas „Reporting on Intellectual Capital of a Company: Initiatives and New Reporting Model

2016 metai

Tarptautinės mokslinės konferencijos „81st International Atlantic Economic Conference“ (kovo 16-19 d., IAES, Lisabona, Portugalija) dalyvė. Mokslinis pranešimas „Accounting and reporting intellectual capital of a company: Initiatives and perspectives

2014 metai

Tarptautinės mokslinės konferencijos „Apskaita ir finansai: mokslo ir verslo integracijos keliu“ (lapkričio 27-28 d., ASU, Kaunas) dalyvė. Mokslinis pranešimas „Įmonės intelektinio kapitalo vertinimas informacijos atskleidimo finansinėse ataskaitose aspektu

Tarptautinės mokslinės konferencijos „9th International Forum on Knowledge Asset Dynamics – IFKAD“ (birželio 11-13 d., Matera, Italija) dalyvė. Mokslinis pranešimas „The Model of Intellectual Capital Evaluation and Disclosure in Financial Statements

2013 metai

Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos „Apskaita, auditas, finansai: mokslo ir studijų problemos bei perspektyvos“ (lapkričio 27 d., MK, Marijampolė) dalyvė. Mokslinis pranešimas „Progresinio gyventojų pajamų apmokestinimo įvedimo Lietuvoje vertinimas

Tarptautinės mokslinės konferencijos „Knowledge Cities World Summit – KCWS“ (rugsėjo 9-12 d., Stambulas, Turkija) dalyvė. Mokslinis pranešimas „The Concepts of Intellectual Assets and Intellectual Liabilities: A Review of Academic Writings

Tarptautinės mokslinės konferencijos „Economics and Management – ICEM“ (balandžio 24-26 d., KTU, Kaunas) dalyvė. Mokslinis pranešimas „Trends of the Disclosure of Information on Intellectual Capital in Financial Statements in Lithuanian Enterprises

Tarptautinės mokslinės konferencijos „European Conference on Intellectual Capital – ECIC“ (balandžio 11-12 d., Bilbao, Ispanija) dalyvė. Mokslinis pranešimas „Intellectual Capital Evaluation: Return on Assets Methods versus Market Capitalization Methods

2012 metai

Tarptautinės mokslinės konferencijos „Trends in Economics and Management for the 21st Century“ (rugsėjo 20-22 d., Brno, Čekija) dalyvė. Mokslinis pranešimas „Classification of Intellectual Capital Valuation Methods

Tarptautinės mokslinės konferencijos „Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste“ (kovo 29-30 d., VU EF, Vilnius) dalyvė. Mokslinis pranešimas „Intelektinio kapitalo interpretacija šiuolaikinės rinkos sąlygomis: teorinis tyrimas

2010 metai

Septintosios tarptautinės mokslinės konferencijos „Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos“ (lapkričio 26 d., LŽŪU, Kaunas) dalyvė. Mokslinis pranešimas „Intelektinio kapitalo reikšmė valdymo apskaitai

2008 metai

Mokslinės konferencijos “Ūkio plėtra: teorija ir praktika” (lapkričio 28 d., VU KHF, Kaunas) dalyvė. Mokslinis pranešimas „Intelektinio kapitalo atskleidimo apskaitoje metodai

2007 metai

Mokslinės konferencijos “Ūkio plėtra: teorija ir praktika” (lapkričio 23 d., VU KHF, Kaunas) dalyvė. Mokslinis pranešimas „Audito paslaugų savikainos kalkuliavimas