Projektai

 

Europos Sąjungos socialinio fondo MTEP projekto „Baltų kalbų veiksmažodis: gramemos, kategorijos, domenai“ vydytoja.  Tyrimo grupės vadovas prof. dr. Axel Holvoet. 2018 sausis–2021 gruodis.
Projekto Nr.: 9.3.3-LMT-K-712-01-0071
Projekto aprašymas

Mokymosi visą gyvenimą (LLP) programos daugiašalio kalbų projekto „KoGloss: Konstrukcijų glosarijai besimokantiems dalykinės kalbos – vokiečių, estų, latvių, lietuvių“ koordinatorė VU, vykdytoja. 2011-01-01–2012-12-31. Projekto Nr.: 511437-LLP-1- 2010-1-DE-KA2-KA2MP
Projekto svetainė

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondo projekto „Anglistika ir germanistika Lietuvoje ir už jos ribų: tradicija ir šiandienos iššūkiai“ koordinatorė, 2008-07-14–2008-12-20.
Projekto Nr.: KRF-S-349/LSS-180000-1407
Projekto svetainė

ES Leonardo da Vinčio Mobilumo projekto „Užsienio kalba kaip profesinė (teisės, verslo) kalba – inovacinės kryptys ir dėstytojų profesinės kompetencijos plėtra“ koordinatorė, vykdytoja. 2006-06-01–2007-11-30.
Projekto Nr.: LT/06/EX/2/1051
Projekto svetainė