Projektai / Projects

 

Europos Sąjungos socialinio fondo MTEP projekto „Baltų kalbų veiksmažodis: gramemos, kategorijos, domenai“ vykdytoja.  Tyrimo grupės vadovas prof. dr. Axel Holvoet. 2018 sausis–2021 gruodis.
Projekto Nr.: 9.3.3-LMT-K-712-01-0071
Projekto aprašymas About

Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos III kvietimo 1 konkurso projekto „Academia Salensis Quinta Decima“ vykdytoja. Projekto trukmė 2018-04-01–2018-12-31.
Projekto aprašymas About

LMT paramos asociacijoms projekto „Informacijos apie asociacijos „Academia Salensis“ veiklą sklaida“ koordinatorė. Projekto trukmė 2013-06-01–2013-12-31. Projekto Nr. ACO-17/2013

Mokymosi visą gyvenimą (LLP) programos daugiašalio kalbų projekto „KoGloss: Konstrukcijų glosarijai besimokantiems dalykinės kalbos – vokiečių, estų, latvių, lietuvių“ koordinatorė VU, vykdytoja. 2011-01-01–2012-12-31. Projekto Nr.: 511437-LLP-1- 2010-1-DE-KA2-KA2MP
Projekto svetainė About

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondo projekto „Anglistika ir germanistika Lietuvoje ir už jos ribų: tradicija ir šiandienos iššūkiai“ koordinatorė, 2008-07-14–2008-12-20.
Projekto Nr.: KRF-S-349/LSS-180000-1407

ES Leonardo da Vinčio Mobilumo projekto „Užsienio kalba kaip profesinė (teisės, verslo) kalba – inovacinės kryptys ir dėstytojų profesinės kompetencijos plėtra“ koordinatorė, vykdytoja. 2006-06-01–2007-11-30.
Projekto Nr.: LT/06/EX/2/1051