Dėstomi dalykai / Courses

 

Vokiečių kalbos sintaksė

Vokiečių kalbotyros raida

Naujosios lingvistikos kryptys

Vokiečių kalbos modalumo raiška

Vokiečių kalbotyros seminaras: semantiniai funkciniai laukai

Spaudos žanrai

Gretinamosios gramatikos įvadas

Vokiečių ir lietuvių kalbos gretinamoji gramatika

Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės kalba