Projektai

2016-11-03 09:46

Dalyvavimas projektuose

 

 1. Lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai: elektroninis lietuvių-vokiečių-lietuvių kalbų žodynas LiVoLi. Projektą finansuoja VU Mokslo skatinimo fondas.
 2. Studentų mokslinės praktikos projektas „Dvikalbė elektroninė leksikografija su lietuvių kalba: lietuvių-vokiečių kalbų žodynų makrostruktūros ir mikrostruktūros analizė ir vertinimas“ (proj. vadovė). Projekto vykdytoja BAkalauro pakopos Vokiečių filologijos programos III kurso studentė Kamilė Pavydytė.
 3. Studentų mokslinės praktikos projektas „Tarpukario Lietuvoje leistų periodinių leidinių vokiečių kalba komentuotas skaitmeninis archyvas (proj. vadovė). Projektą vykdė bakalauro pakopos studentė Vidmantė Nareckaitė pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos, 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“.

 4. LIETUVIŲ BENDRINĖS KALBOS, TARMIŲ IR KITŲ KALBOS ATMAINŲ FUNKCIONAVIMO IR KAITOS TYRIMŲ
  2011–2020 M. PROGRAMOS PROJEKTAS „STUDENTŲ DARBŲ FRAZIŠKUMO TYRIMAI IR INTERAKTYVUSIS FRAZEMŲ SĄVADAS“. Projektą finansuoja Valstybinė Lietuvių kalbos komisija. 2017 m. vasaris – 2019 m. lapkritis. http://www.fraziskumas.flf.vu.lt/
 5. Tarptautinis ŠMM ir ES lėšomis finansuotas projektas „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė“, proj. Sutarties nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-005, Uždavinys: Mokomojo lietuvių – vokiečių kalbų žodyno rengimas (vykdytoja, darbo grupės koordinatorė), 2015-01-02 – 2015-05-30, projekto rezultatas: http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/lidew/index.html
 6. Pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programą vykdytas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto projektas skirtas Donelaičio jubiliejinių metų leidinių rengimui (sutarties Nr. LIT-7-8), vykdytoja, parengtas straipsnis ir visų jubiliejinių leidinių santraukų vertimai į vokiečių kalbą, 2012-2014 m.
 7. Mokymosi visą gyvenimą (LLP) programos daugiašalio kalbų projektas „KoGloss: Konstrukcijų glosarijai besimokantiems dalykinės kalbos – vokiečių, estų, latvių, lietuvių“ (koordinatorė VU, vykdytoja). 2011-01-01 – 2012-12-31. Projekto Nr.: 511437-LLP-1- 2010-1-DE-KA2-KA2MP
 8. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos remiamas Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros projektas „Kristijono Gotlybo Milkaus žodyno ir gramatikos (1800) mokslinis leidimas“, (vykdytoja, vertėja) 2011-05-02–2013-12-31
 9. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos remas Vilniaus universiteto Baltistikos katedros projektas „Frydricho Vilhelmo Hako Vocabvlarivm litthvanico–germanicvm et germanico–litthvanicvm… Nebst einem Anhang einer kurtzgefaßten Litthauischen Grammatic (1730) mokslinis leidimas“ (vykdytoja, vertėja), 2007-11-01–2009-11-01
 10. ES Leonardo da Vinčio Mobilumo projektas „Užsienio kalba kaip profesinė (teisės, verslo) kalba – inovacinės kryptys ir dėstytojų profesinės kompetencijos plėtra“ (vykdytoja), 2006-06-01–2007-11-30, Projekto Nr.: LT/06/EX/2/1051