Dėstomi dalykai

2016-11-03 10:26

Vokiečių kalbotyros pagrindai

Leksikografija

Politikos vokiečių kalba

Vertimo praktika

Šiuolaikinė vokiečių kalba

Vokiečių kalbos fonetika

Civilinės teisės kalba

Civilinio proceso kalba

Baudžiamosios teisės kalba