Projektai

 

1. „Literatūros geografija: tekstų teritorijos ir vaizduotės žemėlapiai“ (Visuotinė dotacija / Global grant, projekto nr. VPI-3.1.-ŠMM-07-K-01-067, LMT, ES Socialio fondo programa), 2011–2015 m., mokslinė vadovė.

Projekto tinklapis: www.vilniusliterature.flf.vu.lt

Publikacijos:

– Инга Видугирите, Географическое воображение. Гоголь, Vilnius: Vilniaus universitetas : Petro ofsetas, 2015, 296 p.
– Inga Vidugiryte, „Vilnius: mapping literature – reading city text“, Geocritique: Etat des lieux / Geocriticism: A Survay, sur la direction de Clément Lévy, Bertrand Westphal, Limoge: PULIM, 2014, 252 – 258.
– Инга Видугирите, ‘Петербургский текст русской литературы и Вильнюсский текст литовской литературы: еще раз об аналитическом потенциале концепции В. Н. Топорова’, Literatūra. Rusistica Vilnensis, № 55 (2), Vilnius: VU leidykla, 2013, 7–16.
– Инга Видугирите, «Гетеротопия пейзажа: картографический импульс в творчестве Н. В. Гоголя», , Literatūra 57 (5). Гетеротопии: миры, границы, повествование, сост. и ред. Г. Михайлова, И. Видугирите, П. Лавринец, Вильнюс: Издательство Вильнюсского университета, 2015, 111–125.

2. „Vilnius::Heterotopijos“: tarptautinė mokslinė konferencija (Vilniaus universitetas, 2013 m. rugsėjo 19-21), finansuota Lietuvos mokslo tarybos, organizacinio komiteto narė, projekto vadovė.

Publikacijos:

Įvadinis rinkinio straipsnis:
Инга Видугирите, «Гетеротопии: миры, границы, повествование», Literatūra 57 (5). Гетеротопии: миры, границы, повествование, сост. и ред. Г. Михайлова, И. Видугирите, П. Лавринец, Вильнюс: Издательство Вильнюсского университета, 2015, 11–18.

3. „Czeslawo Miloszo kūryba: modernioji LDK tradicijų tąsa“ (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos mokslo taryba, projekto vadovas hab. dr. A. Kalėda, ), 2010 – 2011 m., vykdytoja .

Publikacijos:

Inga Vidugirytė, „Požiūris į Rusiją Czesławo Miłoszo – „paskutinio LDK piliečio“ – eseistikoje“, Czesławo Miłoszo kūryba: modernioji LDK tradicijos tąsa, sud. Mindaugas Kvietkauskas, Vilnius: LLTI, 2012, 190 – 232.


Komentarai

  1. FiverrEarn, %Y-%m-%d %H:%M #

    FiverrEarn

    […]here are some links to websites that we link to for the reason that we consider they are worth visiting[…]