Moksliniai tyrimai

 

Hum. m. dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė yra VU Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros docentė.
1995 m. ji apgynė daktaro disertaciją tema „Kultūrų dialogas: Lietuva Konstantino Balmonto kūryboje“ (disertacijos pagrindu išleista studija „Balmonto Lietuva“, Kaunas: Santara, 2005).
Nuo 2004 m. jos pagrindinė tyrimų sritis susijusi su XIX a. rusų literatūros ir kultūros studijomis, rusų romantizmu bei literatūros geografija / kartografija. Ji teigia, kad prie šių temų ją nuvedė Nikolajaus Gogolio kūryba, kuriai skirti dauguma jos straipsnių, studijų knygos „Juoko kultūra“ skyrius „Juoko poetika: Nikolajaus Gogolio atvejis“ bei monografija „Geografinė vaizduotė. Gogolis“ (Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015).
2011-2015 ji vadovavo Visuotinės dotacijos projektui „Literatūros geografija: tekstų teritorijos ir vaizduotės žemėlapiai“ (žr. puslapį „Projektai“), kurio metu įsitraukė į miesto literatūroje ir kituose diskursuose tyrimus.


Komentarai