Dėstomi kursai

 

1. Rusų poezija (BA).
2. Rusų barokas (MA).
3. Gogolis ir rusų romantizmas (MA).
4. Rusijos imperinė kultūra (BA).
5. Rusų drama (BA).
6. Juokas ir literatūra (MA).
7. Pasaulio literatūra: Vidurio Europos XX a. literatūra (BA).