Publications

 

Books

 

Žiliukaitė R., Ramonaitė A., Nevinskaitė L., Beresnevičiūtė V., Vinogradnaitė I. Neatrasta galia: Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis. Vilnius: Versus aureus, 2006, 405 p.

 

Ramonaitė, A. Posovietinės Lietuvos politinė anatomija. Vilnius: Versus aureus, 2007, 183 p.

 

Ramonaitė, A., Maliukevičius N., Degutis, M. Tarp Rytų ir Vakarų: Lietuvos visuomenės geokultūrinės nuostatos. Vilnius: Versus aureus, 2007, 208 p.

 

Ramonaitė, A. (sud.) Partinės demokratijos pabaiga? Politinis atstovavimas ir ideologijos, Vilnius: Versus aureus, 2009, 352 p.

 

Jūratė Kavaliauskaitė ir Ainė Ramonaitė (red.) Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia. Vilnius: Baltos lankos, 2011, 439.

Ramonaitė, A. (ed.) Kaip renkasi Lietuvos rinkėjai? Idėjos, interesai ir įvaizdžiai politikoje. [How are Lithuanian voters making the choice? Ideas, Interests and Images in Politics] Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, 308 p.

Ramonaitė, Ainė (red.), Nematoma sovietmečio visuomenė. [Invisible Society of Soviet Era]. Vilnius: Naujasis židinys – Aidai, 2015, 388 p.

 

Articles

 

Ramonaitė A. Pilietinės kultūros formavimosi prielaidos ir perspektyvos: socialinio pasitikėjimo raiškos analizė. Kn. Politinė kultūra ir visuomenės transformacija/ A.Jankauskas (sud.). Vilnius, Kaunas: Naujasis Lankas, 2002. -P.70-85.

 

Ramonaitė A. Parama demokratinėms institucijoms globalėjančiame pasaulyje. Kn. Globalizacija: taikos kultūra, žinių visuomenė, tolerancija/ J.Morkūnienė (sud.). Vilnius: Lietuvos Teisės Universitetas.- 2003.- P.214-224.

 

Ramonaitė A. The End of the Left-Right Discourse in Lithuania? In A.Jankauskas (ed.) Lithuanian Political Science Yearbook 2002. Vilnius: Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University, 2003. – P.22-37.

 

Ramonaitė A. L’ importance du clivage “communistes/anticommunistes” dans les democraties post-communistes: La cas de la Lithuanie. In J.-M. Waele (ed.) Les clivages politiques en Europe centrale et orientale. Bruxelles: Editions de l’ Universite de Bruxelles, 2004. pp. 105-118.

Ramonaitė A. Politinių nuostatų ir politinio elgesio modeliai Lietuvos provincijoje. Politologija, 2004, Nr. 3 (35), 37-62.

Jurkynas M., Ramonaitė A. Kairė ir dešinė Lietuvoje: ekspertų ir elektorato nesusikalbėjimas. Kn. A.Jankauskas (sud.) Lietuva po Seimo rinkimų 2004. Vilnius, Kaunas: Naujasis lankas, 2005, pp.71-90.

Ramonaitė, A. Gerovė ir parama demokratijai Lietuvoje. Politologija. 2005, Nr. 2. (38), 69-90.

Ramonaitė, A. Conceptions of Democracy in Post-Soviet Lithuania. Lithuanian Political Science Yearbook 2004 Vilnius: Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University, 2005, pp.71-90.

Ramonaitė, A. The Development of the Lithuanian Party System: From Stability to Perturbation. In S. Jungerstam-Mulders (ed.) Post-Communist EU Member States: Parties and Party Systems. Ashgate, 2006, pp. 69-90.

Gaidys, V., Ramonaitė A. Visuomenės lūkesčiai. Kn. M.Adomėnas et al. (sud.) Lietuvos tauta: būklė ir raidos perspektyvos. Versus aureus, 2007, pp.53-83.

Jurkynas M., Ramonaitė A. Divergent Perceptions of Political Conflict in Lithuania. In M.-B.Schartau, S.Berglund and B.Henningsen (eds.) Political Culture: Values and Identities in the Baltic Sea Region. Berliner Wissenschafts-Verlag, 2007, pp.183-204.

Ramonaitė, A. Changing nature of partisanship in a post-communist society: comparing “old” and “new” parties in Lithuania. In Lithuanian Political Science Yearbook 2007. Vilnius: Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University, 2008, pp.91-110.

Ramonaitė A. Vertybių kova Lietuvos politikoje: dėl ko ir su kuo kovojama. Kn. A.Jankauskas (sud.) Lietuva po Seimo rinkimų 2008. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, pp. 11-35.

Ramonaitė, A. ir R.Žiliukaitė, „Explaining Partisan Loyalties in Lithuania“. Lithuanian Political Science Yearbook 2009. Vilnius, Institute of International Relations and Political Science, Lithuanian Political Science Association, 2009, p.11-34.

 

Ramonaitė, A. „Voting Advice Applications in Lithuania: Promoting Programmatic Competition or Breeding Populism“. Policy and Internet, 2010, 2(1), Article 6. Internetinė prieiga: http://www.psocommons.org/policyandinternet/vol2/iss1/art6

 

Ramonaitė, A. Kodėl žmonės nestoja į partijas? Lietuvos gyventojų požiūrio į partinę narystę analizė. Politologija, 2010, 2, 3-29.

 

Ramonaitė, A. Pilietinė visuomenė sovietų Lietuvoje. Naujasis Židinys – Aidai. 2010, Nr. 7-8, p.252-257.

 

Ramonaitė, A. “Pilietinė visuomenė sovietų Lietuvoje?“, Mingailė Jurkutė ir Nerijus Šepetys (sud.), Demokratija Lietuvoje: pilietiškumas XX amžiaus istorijos lūžiuose/ Democracy in Lithuania: Civil Spirit versus Totalitarinianim at the defining moments of the Twentieth Century. Vilnius: Naujasis Židinys – Aidai, 2011, pp. 41 – 50.

 

Ramonaitė, A. “Creating One’s Own Reality as Resistance: The Shape of ‘Parallel Society’ in Soviet Lithuania”, Lithuanian Historical Studies, 2010, Vol. 15, Vilnius, 2011, Lithuanian Institute of History, pp. 79 – 106.

 

Ramonaitė, A. „Stipriųjų ir silpnųjų ryšių svarba protesto mobilizacijai: Sąjūdžio genezė ir raida 1987 – 1988 metais“ , Sociologija: mintis ir veiksmas, 2011, 2 (29), pp. 199 – 217.

 

Ramonaitė, A. and Ratkevičiūtė, V. „The Lithuanian Case: National populism without Xenophobia“. In K. Grabow and F. Hartleb (eds.) Exposing the Demagogues. Right – wing and National Populist Parties in Europe. Centre for European Studies, 2013, 263 – 292.

 

Ramonaitė, Ainė, „Partinė tapatybė Lietuvoje: šeimos socializacijos, politinių skirčių  ar įpročio pasekmė?“, Politologija, 2014, 1 (73): 3-35.

Ainė Ramonaitė ir Rytė Kukulskytė, „Etnokultūrinis judėjimas sovietmečiu: nematoma alternatyva sistemai?“ Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2014, 14 (23): 161 – 181.

Jastramskis M. and Ramonaitė, A.  Lithuania. European Journal of Political Research Political Data Yearbook 53: 205-210, 2014.

Ramonaitė, Ainė and Kavaliauskaitė, Jūratė, „Free from the Soviet Regime: Self-subsistent Society in Soviet Lithuania“, in Katarzyna Korzeniewska et al. (eds.) Lithuanians and Poles and against Communism after 1956. Parallel Ways to Freedom? Vilnius: Bernardinai.lt, 2015, pp. 257 – 284.

Ainė Ramonaitė, Valdemaras Klumbys, Rytė Kukulskytė. Pogrindžio spaudos leidėjų tinklai sovietmečio Lietuvoje. Informacijos mokslai, 2015, 71: 50 – 67.