CV

 

Office address           

Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University,

Vokiečių str. 10, LT-01130 Vilnius, Lithuania

Tel. (+370-5) 251 41 30, Fax: (+370-5) 251 41 34

http://www.tspmi.vu.lt

 

 

Education and Qualifications:

 

B.A. in Political Science, Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University, 1998

M.A. in Comparative Politics, Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University, 2000

Ph.D. in Political Science, Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University, 2005

 

Academic Experience

 

2000-2005              Lecturer, Department of Political Science, Law University of Lithuania

2003-2006              Research Assistant, Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University

 

2005 – 2009     Associate Professor, Department of Political Science, Mykolas Romeris University

 

2005 – 2012     Associate Professor, Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University

 

Since 2013      Professor, Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University

 

 

Scientific Interests

 

Parties and party systems, political participation, electoral behavior, civil society and social capital

Courses

 

Basics of Political Science (BA)

Introduction to Research (BA)

State and Civil Society (MA)

Political Sociology (PhD)

 

Publications

 

Books

 

Žiliukaitė R., A. Ramonaitė, L. Nevinskaitė, V. Beresnevičiūtė and I. Vinogradnaitė.Neatrasta galia: Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis. [Undiscovered Power: the Map of Civil Society in Lithuania]. Vilnius: Versus aureus, 2006, 405 p.

 

Ramonaitė, A.Posovietinės Lietuvos politinė anatomija [Political Anatomy of Post-Soviet Lithuania.] Vilnius: Versus aureus, 2007, 184 p.

 

Ramonaitė, A., N. Maliukevičius and M. Degutis.Tarp Rytų ir Vakarų: Lietuvos visuomenės geokultūrinės nuostatos [Between East and West: Geocultural Attitudes of Lithuanian Society]. Vilnius: Versus aureus, 2007, 208 p.

 

Ramonaitė, A. (ed.) Partinės demokratijos pabaiga? Politinis atstovavimas ir ideologijos, [The End of Party Democracy? Political Representation and Ideologies] Vilnius: Versus aureus, 2009, 352 p.

 

Jūratė Kavaliauskaitė ir Ainė Ramonaitė (eds.) Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia. [Searching for the roots of ‘Sąjūdis’: networking power of the disobedient]. Vilnius: Baltos lankos, 2011, 439.

Ramonaitė, A. (ed.) Kaip renkasi Lietuvos rinkėjai? Idėjos, interesai ir įvaizdžiai politikoje. [How are Lithuanian voters making the choice? Ideas, Interests and Images in Politics] Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, 308 p.

Ramonaitė, Ainė (red.), Nematoma sovietmečio visuomenė. [Invisible Society of Soviet Era]. Vilnius: Naujasis židinys – Aidai, 2015, 388 p.

 

Articles

 

Ramonaitė A. Pilietinės kultūros formavimosi prielaidos ir perspektyvos: socialinio pasitikėjimo raiškos analizė. Kn. Politinė kultūra ir visuomenės transformacija/ A.Jankauskas (sud.). Vilnius, Kaunas: Naujasis Lankas, 2002. -P.70-85.

 

Ramonaitė A. Parama demokratinėms institucijoms globalėjančiame pasaulyje. Kn. Globalizacija: taikos kultūra, žinių visuomenė, tolerancija/ J.Morkūnienė (sud.). Vilnius: Lietuvos Teisės Universitetas.- 2003.- P.214-224.

 

Ramonaitė A. The End of the Left-Right Discourse in Lithuania? In A.Jankauskas (ed.) Lithuanian Political Science Yearbook 2002. Vilnius: Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University, 2003. – P.22-37.

 

Ramonaitė A. L’ importance du clivage “communistes/anticommunistes” dans les democraties post-communistes: La cas de la Lithuanie. In J.-M. Waele (ed.) Les clivages politiques en Europe centrale et orientale. Bruxelles: Editions de l’ Universite de Bruxelles, 2004. pp. 105-118.

Ramonaitė A. Politinių nuostatų ir politinio elgesio modeliai Lietuvos provincijoje. Politologija, 2004, Nr. 3 (35), 37-62.

Jurkynas M., Ramonaitė A. Kairė ir dešinė Lietuvoje: ekspertų ir elektorato nesusikalbėjimas. Kn. A.Jankauskas (sud.) Lietuva po Seimo rinkimų 2004. Vilnius, Kaunas: Naujasis lankas, 2005, pp.71-90.

Ramonaitė, A. Gerovė ir parama demokratijai Lietuvoje. Politologija. 2005, Nr. 2. (38), 69-90.

Ramonaitė, A. Conceptions of Democracy in Post-Soviet Lithuania. Lithuanian Political Science Yearbook 2004 Vilnius: Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University, 2005, pp.71-90.

Ramonaitė, A. The Development of the Lithuanian Party System: From Stability to Perturbation. In S. Jungerstam-Mulders (ed.) Post-Communist EU Member States: Parties and Party Systems. Ashgate, 2006, pp. 69-90.

Gaidys, V., Ramonaitė A. Visuomenės lūkesčiai. Kn. M.Adomėnas et al. (sud.) Lietuvos tauta: būklė ir raidos perspektyvos. Versus aureus, 2007, pp.53-83.

Jurkynas M., Ramonaitė A. Divergent Perceptions of Political Conflict in Lithuania. In M.-B.Schartau, S.Berglund and B.Henningsen (eds.) Political Culture: Values and Identities in the Baltic Sea Region. Berliner Wissenschafts-Verlag, 2007, pp.183-204.

Ramonaitė, A. Changing nature of partisanship in a post-communist society: comparing “old” and “new” parties in Lithuania. In Lithuanian Political Science Yearbook 2007. Vilnius: Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University, 2008, pp.91-110.

Ramonaitė A. Vertybių kova Lietuvos politikoje: dėl ko ir su kuo kovojama. Kn. A.Jankauskas (sud.) Lietuva po Seimo rinkimų 2008. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, pp. 11-35.

Ramonaitė, A. ir R.Žiliukaitė, „Explaining Partisan Loyalties in Lithuania“. Lithuanian Political Science Yearbook 2009. Vilnius, Institute of International Relations and Political Science, Lithuanian Political Science Association, 2009, p.11-34.

 

Ramonaitė, A. „Voting Advice Applications in Lithuania: Promoting Programmatic Competition or Breeding Populism“. Policy and Internet, 2010, 2(1), Article 6. Internetinė prieiga: http://www.psocommons.org/policyandinternet/vol2/iss1/art6

 

Ramonaitė, A. Kodėl žmonės nestoja į partijas? Lietuvos gyventojų požiūrio į partinę narystę analizė. Politologija, 2010, 2, 3-29.

 

Ramonaitė, A. Pilietinė visuomenė sovietų Lietuvoje. Naujasis Židinys – Aidai. 2010, Nr. 7-8, p.252-257.

 

Ramonaitė, A. “Pilietinė visuomenė sovietų Lietuvoje?“, Mingailė Jurkutė ir Nerijus Šepetys (sud.), Demokratija Lietuvoje: pilietiškumas XX amžiaus istorijos lūžiuose/ Democracy in Lithuania: Civil Spirit versus Totalitarinianim at the defining moments of the Twentieth Century. Vilnius: Naujasis Židinys – Aidai, 2011, pp. 41 – 50.

 

Ramonaitė, A. “Creating One’s Own Reality as Resistance: The Shape of ‘Parallel Society’ in Soviet Lithuania”, Lithuanian Historical Studies, 2010, Vol. 15, Vilnius, 2011, Lithuanian Institute of History, pp. 79 – 106.

 

Ramonaitė, A. „Stipriųjų ir silpnųjų ryšių svarba protesto mobilizacijai: Sąjūdžio genezė ir raida 1987 – 1988 metais“ , Sociologija: mintis ir veiksmas, 2011, 2 (29), pp. 199 – 217.

 

Ramonaitė, A. and Ratkevičiūtė, V. „The Lithuanian Case: National populism without Xenophobia“. In K. Grabow and F. Hartleb (eds.) Exposing the Demagogues. Right – wing and National Populist Parties in Europe. Centre for European Studies, 2013, 263 – 292.

 

Ramonaitė, Ainė, „Partinė tapatybė Lietuvoje: šeimos socializacijos, politinių skirčių  ar įpročio pasekmė?“, Politologija, 2014, 1 (73): 3-35.

Ainė Ramonaitė ir Rytė Kukulskytė, „Etnokultūrinis judėjimas sovietmečiu: nematoma alternatyva sistemai?“ Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2014, 14 (23): 161 – 181.

Jastramskis M. and Ramonaitė, A.  Lithuania. European Journal of Political Research Political Data Yearbook 53: 205-210, 2014.

Ramonaitė, Ainė and Kavaliauskaitė, Jūratė, „Free from the Soviet Regime: Self-subsistent Society in Soviet Lithuania“, in Katarzyna Korzeniewska et al. (eds.) Lithuanians and Poles and against Communism after 1956. Parallel Ways to Freedom? Vilnius: Bernardinai.lt, 2015, pp. 257 – 284.

Ainė Ramonaitė, Valdemaras Klumbys, Rytė Kukulskytė. Pogrindžio spaudos leidėjų tinklai sovietmečio Lietuvoje. Informacijos mokslai, 2015, 71: 50 – 67.

 

Conference papers 

“Baltijos šalių partinių sistemų institucionalizacijos perspektyvos” pranešimas VU TSPMI metinėje konferencijoje “Politikos mokslai Lietuvoje: Retrospektyva ir perspektyvos,” Vilniaus universitetas, 1999m spalio 26d.

 

“Pilietinė kultūra pokomunistinės demokratizacijos tyrimuose” pranešimas doktorantų konferencijoje “Kultūros tvarkos doktorantų dirbtuvėse,” Vilniaus universitetas, 2001 balandžio 13d.

 

“Pilietinės kultūros formavimosi prielaidos ir perspektyvos: socialinio pasitikėjimo raiškos analizė” pranešimas VU TSPMI metinėje konferencijoje “Lietuvos politinė kultūra: stereotipai ir raidos tendencijos,” Vilniaus universitetas, 2001 m. spalio 23d.

 

“Demokratizacijos ir globalizacijos procesai” pranešimas tarptautinėje konferencijoje “Taikos kultūra, žmogaus teisės ir pilietinės visuomenės ugdymas,” Lietuvos teisės universitetas, 2002 m balandžio 19-20d.

 

“Kairės-dešinės diskurso pabaiga Lietuvoje?  Pranešimas ALF ir VU TSPMI konferencijoje “Porinkiminė Lietuva: politikos naujovės ir tęstinumas,” Vilnius, 2003m. vasario 12d.

 

“The Importance of “Communist-Anticommunist Cleavage in Post-Communist Democracies”. Pranešimas konferencijoje “What Kind of Political Cleavages for Central and Eastern Europe?,” Universite Libre de Bruxelles, 2003 m. gegužės 9-10d.

 

“Explaining Political Alienation in Post-Communist Democracy” Pranešimas konferencijoje “Achievements of the Baltic Countries on the Eve of European Enlargement,” Ligatne, Latvija, 2003 gegužės 16-18d.

 

“Struktūrinė Lietuvos elektorato rinkos kaita: ko partijos gali tikėtis iš savo rinkėjų?” Pranešimas Demokratinės politikos instituto konferencijoje “Lietuvos dešiniųjų ateities perspektyvos”, Vilnius, 2003 m. gegužės 29d.

 

“Nepažįstamoji “antroji Lietuva”: politinių nuostatų struktūros analizė.” Pranešimas Lietuvos socialinių mokslų forumo konferencijoje “Lietuvos socialinių mokslų forumas 2004”, Molėtai, 2004 m. gegužės 14-16 d.

 

“Darbo partijos sėkmės fenomenas.” Pranešimas ALF, Pilietinės visuomenės instituto ir VU TSPMI konferencijoje “Visuomenės priešrinkiminės nuostatos: kokio Seimo sulauksime?”, Vilnius, 2004 m. rugsėjo 15d.

 

“Politinis susvetimėjimas Lietuvoje: ar pilietinis švietimas gali pakeisti situaciją?” Pranešimas Pilietinės visuomenės instituto ir Valstybinio pilietinio pasipriešinimo rengimo centro prie Krašto apsaugos ministerijos konferencijoje “Pilietinis švietimas ir politinis raštingumas Lietuvoje: kokią visuomenę turėsime?” Vilnius, LR Prezidentūra, 2004 rugsėjo 30 d.

<http://www.civitas.lt/files/Konf_2004ix30_Pranesimai.pdf>

 

“Kodėl Lietuvoje nėra demokratijos?” Pranešimas VU TSPMI doktorantų konferencijoje “Politikos mokslai kaip pašaukimas”, Vilnius, VU TSPMI, 2004 m. spalio 20d.

 

“Patterns of political support in Lithuania” Pranešimas tarptautiniame seminare “Monitoring the Political Systems in the Baltic Countries: Year 2004”, University of Latvia, Ryga, 2004 m. gruodžio 10-11 d.

 

(With Mindaugas Jurkynas) “Lietuviškosios kairės-dešinės turinys: Ekspertų ir visuomenės vertinimai.” Pranešimas metinėje VU TSPMI ir LPA konferencijoje “Lietuva po Seimo rinkimų 2004.” Vilnius, VU TSPMI, 2004 m. lapkričio 19d.

 

(With Mindaugas Jurkynas) “Perceptions of the Left/Right Dimension In Lithuania.” Pranešimas tarptautinėje konferencijoje “Political Cultures, Values and Identities in the Baltic Sea Region: Transcending East and West, Moving Towards a Common Agenda.” University of Latvia, Ryga,  2005 m. vasario 10-12 d.

 

“Posovietinės Lietuvos politinė anatomija: pilietinio mentaliteto tipų analizė.” Pranešimas Socialinės antropologijos seminarų cikle. Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinės antropologijos centras, Kaunas, 2005 m. balandžio 7 d.

 

“Seimo ir Prezidento galios santykiai ir pasitikėjimo Seimu problema.” Pranešimas mokslinėje konferencijoje, skirtoje Steigiamojo Seimo 85-sioms metinėms paminėti, “Seimo ir Prezidento santykių raida 1920-2005.” Lietuvos Respublikos Seimas, Vilnius, 2005 m. gegužės 13 d.

 

„The Conceptions of Democracy in Post-Soviet Lithuania.“ Paper prepared for the 3rd General Conference of European Consortium of Political Research (ECPR), Budapest, 8-10 September 2005.

 

“Silpna valstybė – grėsmė visuomenės laisvei”. Pranešimas, skaitytas 15-osioms Atviros Lietuvos fondo veiklos metinėms skirtoje apskrito stalo diskusijoje „Visuomenė ir valstybė dabarties Lietuvoje: demokratija kryžkelėje“, 2006 m. sausio 25 d.

 

„Posovietinė karta – demokratinė karta?“ Pranešimas, skaitytas LPA ir VU TSPMI metinėje konferencijoje „Demokratijos kokybė Rytų ir Vidurio Europos šalyse“, Vilnius,  2006 m. gruodžio 14-15 d.

 

„Ką reiškia Pakso sugrįžimas?“ Pranešimas, skaitytas VU TSPMI  konferencijoje „Savivaldybių tarybų rinkimai 2007: rezultatų ir naujų tendencijų analizė“, Vilnius, 2007 m. kovo 9 d.

 

„Changing nature of partisanship in a post-communist society: comparing “old” and “new” parties in Lithuania”. Paper presented for workshop 20: „Partisanship in Europe: Members, Activists and Identifiers“, ECPR Joint Sessions of workshops, Helsinki, 7th-12th May 2007.

„Lietuvos aukštojo mokslo reformos vizija: tinklaveikos universitetas.“ Pranešimas, skaitytas Lietuvos socialinių mokslų forume 2007, Molėtų observatorija, 2007 m. gegužės 18-20 d.

„Apie neįgalią visuomenę, politikos prasmę ir socialinės inžinerijos galimybes“. Pranešimas, skaitytas Santaros – Šviesos konferencijoje, Alanta, Molėtų raj., 2007 birželio 21-24 d.

(With Rūta Žiliukaitė) „(Dis)ability of Civil Society in Lithuania”. Paper presented at the international conference “Democracy and Civil Society”, Vilnius, Lithuania, European Humanities University, June 25-26, 2007.

 

„Lyderystė socialiniuose moksluose: ar tur(ės)ime Lietuvoje pasaulinio lygio mokslininkų?“ Pranešimas, skaitytas Lietuvos socialinių mokslų forume 2008, Molėtų observatorija, 2008 m. gegužės 23-25 d.

„Vertybių kova Lietuvos politikoje: dėl ko ir su kuo kovojama?” Pranešimas, skaitytas LPA ir VU TSPMI metinėje konferencijoje „Lietuva po Seimo rinkimų 2008”, Vilnius, 2008 m. lapkričio 14 d.

 

“Bringing ideology back in? The impact of electronic voting assistance tool on democratic process in a post-communist society.” Paper prepared for the ECPR Joint Sessions of Workshops 2009, Workshop 20 „Parliaments, Parties, and Politicians in Cyberspace“, 14-19 April, Lisbon.

 

Is i-voting a solution to diminishing voting turnout problem in Lithuania?” Paper prepared for the World Congress of the International Political Science Association, Santiago, Chile, July 12-16, 2009.

 

“Moving towards more personalized voting in Lithuania: arguments of the elite and the electorate.”Paper prepared for the 5th ECPR General Conference, Potsdam, 10-12 September 2009.

 

“Promises and Failings of Technological Innovations: Can Internet Help Voters to Find the Best Representative?” Paper presented at the International Conference „Making democracy work in the Digital Age“, Vilnius, 5-6 November, 2009.

 

„Pilietinė visuomenė sovietinėje Lietuvoje?“ Pranešimas, skaitytas Lietuvos socialinių mokslų forume 2010, Molėtų observatorija, 2010 m. gegužės 21-23 d.

 

„Kodėl (ar) posovietinė visuomenė yra nepilietiška?“ Pranešimas, skaitytas tarptautinėje konferencijoje „Demokratijos ir pilietinio sąmoningumo pamokos Lietuvos istorijos lūžiuose. Vilnius, 2010 m. rugsėjo 14 – 15 d.

 

“Exploring ‘parallel society’ in soviet Lithuania using social network analysis”. Paper presented at the Vilnius symposium “Being in the soviet network: embracing, interpreting or escaping from the system”, Vilnius, November 11-12, 2010.

„Pilietinės visuomenės tinklaveika Sąjūdžio išvakarėse.“ Pranešimas, skaitytas Nacionalinėje Lietuvos sociologų konferencijoje „Ar gali sociologija pakeisti Lietuvos visuomenę?“. Vytauto Didžiojo universitetas, 2010 m. lapkričio 26 d.

„Rasos šventės fenomenas sovietmečiu.“ Pranešimas , skaitytas Lietuvos  socialinių mokslų forume 2011, Molėtų observatorija, 2011 m. gegužės 20 – 22 d.

 

(Su Jūrate Kavaliauskaite) „Explaining the emergence of social movement in an undemocratic setting using social network analysis.” Paper prepared for the 6th ECPR General Conference, Reykjavik, 25-27 August 2011.

 

“Explaining the paradoxes of issue congruence in a poorly structured and multidimensional party system”. Paper prepared for the ECPR Joint Sessions of Workshops 2012, Workshop 17 “Political Representation: Congruence of Interests in New Democracies”, 11-15 April, Antwerp.

 

“Networking Power of Powerless”. Paper presented at Vilnius Symposium on Late Soviet and Postsoviet Issues. Soviet Individuals and Personalities. December 1-2, 2011, Vilnius.

 

“Tinklaveika ir savaimi visuomenė Sąjūdžio priešistorinėje.” Pranešimas konferecijoje “Sąjūdis ir  solidarumas: bendros ar skirtingos visuomenės saviorganizacijos trajektorijos? Katalikų mokslo akademija, Vilnius, 2012 kovo 8-9 d.

 

„Tarp ko renkasi Lietuvos rinkėjai, arba kaip perprasti Lietuvos rinkėjų logiką?“ Pranešimas LPA ir VU TSPMI metinėje konferencijoje „Lietuva po Seimo rinkimų 2012“, Vilnius, 2012 m. lapkričio 17 d.

 

“Party regulation in Lithuania: balancing between the efforts of consolidation and anti-party sentiment”, paper presented at the 20th International Conference of Europeanists Crisis & Contingency: States of (In)stability. Amsterdam, June 25-27, 2013.

 

„Explaining the Birth of Sajudis: the Networking Power of Alternative Society in Soviet Lithuania“. Paper presented at the10th Conference on Baltic Studies in Europe “Cultures, Crises, Consolidations in the Baltic World“, Tallinn University, June 16-19, 2013.

 

Ainė Ramonaitė, Valdemaras Klumbys and Rytė Kukulskytė, „Exploring vindicated clandestine networks: the functioning of samizdat in soviet Lithuania“. Paper presented at the 7th ECPR General Conference, Bordeaux, 4-7 September 2013.

 

“Why the singing of folk songs was an anti-soviet activity? Exploring the ethno-cultural movement in soviet Lithuania”, Yale Conference on Baltic and Scandinavian Studies, Yale University, New Haven 13-15 March 2014.

 

„Trust Under Conditions of Extreme Risk: Exploring Trust Networks of Clandestine Activities”. Paper presented at the ISA World Congress of Sociology, Yokohama, Japan, 13 – 19 2014.

“Moulded by the regime forever? The effects of Soviet identity on electoral behaviour in post-communist Lithuania”. Paper presented at the ECPR General Conference, Glasgow, 3 – 6 September 2014.

 

Ainė Ramonaitė ir Jūratė Kavaliauskaitė, „Ką reiškia būti (ne)sovietiniu žmogumi? Sovietinė tikrovė Lietuvos visuomenės akimis“. Pranešimas 6-oje nacionalinėje Lietuvos sociologų konferencijoje “Sociologinės erdvės ir laiko formos”, 2014 m. lapkričio 14 d., Vilniaus universitetas.

 

Ainė Ramonaitė and Rytė Kukulskytė, “Building Affirmative Alternative and Staying Visible? Camouflage Strategies of the Ethno-cultural Movement in Soviet Lithuania”. Paper presented at the Internationla Conference „Disclosing Invisible Society: Informal and Concealed Social Networks under Communism“, 6 – 6 December 2014, Vilnius University.

 

 

Ainė Ramonaitė, Valdemaras Klumbys and Rytė Kukulskytė, “Explaining the Success of Secret Societies: The Structure of Samizdat Networks in Soviet Lithuania”. Paper presented at the International Conference „Disclosing Invisible Society: Informal and Concealed Social Networks under Communism“, 6 – 6 December 2014, Vilnius University.

 

Research projects

 

Welfare and democracy: socioeconomic differences and satisfaction with democracy. European Social, Legal and Economic Projects. Project funded by the American Center, 2004.

 

Structural and functional capabilities of Lithuanian political parties. Institute of International Relations and Political Science. Project funded by the Lithuanian State Science and Studies Foundation, 2005.

 

The map of civil society in Lithuania. Project funded by the Institute of Civil Society, 2004 – 2006.

 

Lithuanian geo-cultural attitudes. Project funded by the Institute of Civil Society, 2006-2007.

 

Index of civic power. The Institute of Civil Society and TNS-Gallup, 2008.

 

Democracy in Knowledge Society: The Analysis of Challenges and Possibilities (Principal investigator). Project funded by the Lithuanian State Science and Studies Foundation, 2007-2009.

 

The Phenomenon of Sąjūdis: network analysis of the civil social movement (Principal investigator). Project funded by the Research Council of Lithuania, 2009 – 2011.

 

The COST Action ISO806 The True European Voter (2009 – 2013). Management Committee Member.

 

Lithuanian National Election Study (Principal investigator). Project funded by the Research Council of Lithuania (2012 – 2014).

 

Invisible Society of Soviet-era Lithuania: the Revision of Distinction between Soviet and Non-soviet Informal Networks (Principal investigator). Project funded by the Research Council of Lithuania, Global Grant Measure (2012 – 2015).

Lithuanian National Election Study 2016 (Principal investigator). Project funded by the Research Council of Lithuania (2016 – 2018).

Professional Membership and Activities

 

Lithuanian Political Science Association, Council Member, 2001-2007

Civic Education Project, PhD Studies Support Program Fellow, 2002-2003

Lithuanian Social Science Forum, Coordinator, 2003-

Lithuanian Political Science Yearbook, Editorial Board Member, 2005-2011.

Politologija, Editorial Board Member, 2006-

Council of Higher Education, member, 2007-2009

The State Progress Council, member, 2010 –

 

Awards

 

Teacher of the Year award by Vilnius University Rector, 2006

Winner of the Lithuanian Academy of Sciences research prize for young researchers, awarded for the book Neatrasta galia, 2006

Professoris Optimi 2007, award of the Student Corp RePublica to the best teacher of the year, 2007

Winner of the Lithuanian Political Science Association award for the best political science publication of the year 2007, awarded for the book Posovietinės Lietuvos politinė anatomija, 2007

Vilnius University Rector’s Research Award, 2007

Winner of the Lithuanian Political Science Association award for the best political science publication of the year 2010, awarded for the book Partinės demokratijos pabaiga? Politinis atstovavimas ir ideologijos.

Winner of the Lithuanian Political Science Association award for the best political science publication of the year 2012, awarded for the book “Sąjūdžio ištakų beiškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia”.

 

Languages

 

Lithuanian (mother tongue), English, Russian, French