VU TSPMI

doc. dr. Alvido Lukošaičio asmenine svetaine

Apie

Ši svetainė - tai naujos kartos dialogo forma, sukurianti kūrybingai dirbančių ir žinių siekiančių studentų tarpusavio bendravimo tinklą. Šiuo būdu siekiama padidinti dėstytojo ir studentų bendradarbiavimo efektyvumą  bei  pagerinti studijų kokybę.

Dėstomų dalykų klausytojams, užsiregistravusiems konkrečiam kursui arba rašantiems mokslinį darbą, suteikiamas slaptažodis ir galimybė naudotis tam kursui rekomenduojamais studijų šaltiniais.

Svetainė jokiu būdu „neatleidžia“ nuo prievolės lankyti užsiėmimus ir aktyviai juose dalyvauti. Tačiau ji sudaro galimybes operatyviai keistis informacija, konsultuotis ir tam tikrais atvejais tęsti mokymo procesą, kai dėstytojui ar studentui tenka išvykti į komandiruotę.

Už Europos Komisijos paramos lėšas įsigyti naujausi vadovėliai ir kita anglų kalba reikalinga literatūra labai palengvina dėstomų kursų medžiagos įsisavinimą. Tačiau dėstomų kursų problematikos raida yra tiek dinamiška, jog tradiciniai akademinės programos rėmai jau yra nebepakankami, siekiant geriau suprasti vykstančius ekonominius ir socialinius pokyčius. Tačiau pasaulyje vis laibiau auga atvirų interneto šaltinių vaidmuo žinių įsigijimo procese. Economist Inteligence Unit  555 įvairių pasaulio šalių kompanijų vadovų 2007 m. apklausos duomenimis technologijų pažanga ir naudojimasis atviraisiais žinių šaltiniais, kartu su didėjančia vartojimo paklausa kylančių rinkų šalyse, bus svarbiausi veiksniai, lemiantys globalių rinkų raidos tendencijas ateinančių trijų metų laikotarpyje. Kadangi daugelis reikalingų informacijos šaltinių yra laisvai prieinami, tai dėstytojo tikslas yra būti savotišku gidu, formuluojant užduotis ir akcentuojant problematiką, nurodant galimas informacijos paieškų kryptis, organizuojant komandinį darbą bei atlikti moderatoriaus funkcijas.

Visas svetainės turinys yra prieinamas tik kursų klausytojams. Tačiau skiltyje „Naudinga žinoti“ yra pateikiami komentarai ir užduotys su nuorodomis, kurios gali būti naudingos kiekvienam besidominčiam Europos ekonominės integracijos raidos aktualijomis globaliajame pasaulyje.

Svetainė bus tobulinama atsižvelgiant į naudojimosi poreikius ir studentų pastabas. Todėl ją tobulinant bus vadovaujamasi moto:  „kiekvienas studentas yra mokytojas“.

Dėmesio!
  • 2007-12-23Mūsų naudojamas tinklalapis yra tarp geriausiųjų akademinės paskirties kategorijoje. Būčiau dėkingas už komentarus, kas padėtų jį tobulinti, atsižvelgiant į vartotojų poreikius. Komentuoti galima adresu: http://www.bestweb.lt/doc._dr._Stasys_Kropas
Dėstomi kursai