VU TSPMI

doc. dr. Alvido Lukošaičio asmenine svetaine

Rašto darbai

Bendri reikalavimai rašto darbams

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Politikos mokslų bakalauro ir magistro programų studentai studijų metu rengia dalyko, semestro, bakalauro ir magistro darbus.
Dalyko rašto darbas - aprašomojo - analitinio pobūdžio, mokslo darbams keliamus reikalavimus atitinkantis rašto darbas (15 - 17 tūkst. spaudos ženklų), rengiamas visų privalomų ir pasirenkamųjų programos dalykų studijų metu. Juo siekiama įtvirtinti studijuojamo dalyko žinias, formuoti mokslinio darbo įgūdžius. Dalyko rašto darbų vertinimas (pažymys) sudaro atitinkamo studijų dalyko galutinio įvertinimo dalį. Šio darbo parengimui vidutiniškai skiriama 40 studento darbo valandų arba vienas kreditas.
Semestro darbas - analitinio pobūdžio, mokslo darbams keliamus reikalavimus atitinkantis rašto darbas (30 - 35 tūkst. spaudos ženklų). Dalykas, kurio studijų metu yra rengiamas semestro darbas, nurodytas studijų plane. Vieno semestro metu rengiamas vienas semestro darbas. Juo siekiama praplėsti ir pagilinti studijuojamo dalyko žinias, formuoti mokslinio darbo įgūdžius. Semestro darbo vertinimas (pažymys) sudaro atitinkamo studijų dalyko galutinio įvertinimo dalį. Šio darbo parengimui vidutiniškai skiriama 80 studento darbo valandų arba du kreditai.
Bakalauro darbas - analitinio pobūdžio, mokslo darbams keliamus reikalavimus atitinkantis pagrindinių universitetinių studijų baigiamasis mokslo tiriamasis darbas. Darbo apimtis yra 70-80 tūkst. spaudos ženklų. Šio darbo parengimui vidutiniškai skiriama 560 studento darbo valandų arba keturiolika kreditų (du iš jų darbui bakalauro darbo seminaro metu). Bakalauro darbo rengimui vadovauja darbo vadovas, su kuriuo individualių konsultacijų metu studentas derina darbų rengimo grafikus, konsultuojasi įvairiais darbo rengimo metu iškilusiais klausimais. Bakalauro darbui rengti skirti užsiėmimai organizuojami Bakalauro darbo seminaro metu. Įvykdžius studijų programą ir parašius bei apgynus bakalauro darbą yra suteikiamas bakalauro laipsnis.
Magistro darbas - analitinio pobūdžio, mokslo darbams keliamus reikalavimus atitinkantis magistro studijų baigiamasis darbas, kurioje magistrantai atskleidžia tiriamojo darbo gebėjimus. Magistro darbo apimtis yra 100-120 tūkst. spaudos ženklų. Šio darbo parengimui vidutiniškai skiriama 1040 studento darbo valandų arba dvidešimt keturi kreditai (keturiolika iš jų - darbui magistrinio kolokviumo metu). Magistro darbo rengimui vadovauja darbo vadovas, su kuriuo individualių konsultacijų metu studentas derina darbų rengimo grafikus, konsultuojasi įvairiais magistrinio darbo rengimo metu iškilusiais klausimais, ir magistrinio kolokviumo, kuris organizuojamas 1 - 4 semestro metu, dėstytojai. Įvykdžius studijų programą ir parašius bei apgynus magistro darbą yra suteikiamas magistro laipsnis. Plačiau: http://www.tspmi.vu.lt/lt/studijos/nurodymai

Rašto darbų rekomenduojamos tematikos sritys skelbiamos skyriuje "Tiriamieji darbai".
Dėmesio!
  • 2007-12-23Mūsų naudojamas tinklalapis yra tarp geriausiųjų akademinės paskirties kategorijoje. Būčiau dėkingas už komentarus, kas padėtų jį tobulinti, atsižvelgiant į vartotojų poreikius. Komentuoti galima adresu: http://www.bestweb.lt/doc._dr._Stasys_Kropas
Dėstomi kursai