KONFERENCIJŲ PRANEŠIMŲ TEZĖS

 

Gabrėnaitė E., Biržietienė S. Rinkimų programa kaip politinės retorikos žanras. Žanro konferencija: 2-oji respublikinė mokslinė tarpdalykinė konferencija. Pranešimų santraukos. Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, 2019. Prieiga: https://www.lvb.lt/permalink/f/1470m9t/ELABAPDB57727197

Gabrėnaitė E., Triaušytė M. Provokacija kaip žanras: retorinė provokatyvaus naratyvo analizė. Žanro konferencija: 2-oji respublikinė mokslinė tarpdalykinė konferencija. Pranešimų santraukos. Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, 2019. Prieiga: https://www.lvb.lt/permalink/f/1470m9t/ELABAPDB57728283

Gabrėnaitė E. Grėsmės retorika kaip paveikaus diskurso kūrimo instrumentas. Tarptautinės mokslinės konferencijos „Tekstai ir kontekstai: paribio fenomenas“pranešimų santraukos. Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, 2017 04 27–28. Prieiga: http://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/konferenciju/SANTRAUKOS-1.pdf

Gabrėnaitė E. Retorinė reklamos argumentacija: argumentum ad tempus. Tarptautinės mokslinės konferencijos „Tekstas: lingvistika ir poetika“ pranešimų santraukos. Šiauliai, 2013 11 22. Prieiga: http://www.su.lt/bylos/fakultetai/humanitarinis/mokslas/tl%2019%20tezs.pdf

Gabrėnaitė E., Biržietienė S. Eristinė argumentacija reklamoje. Tarptautinės mokslinės konferencijos „Reklama quasi menas“ pranešimų santraukos. Kaunas, 2014 04 10–11, 6. Prieiga: http://www.reklamamenas.khf.vu.lt/images/Abstracts_Ads_quasi_Ads.pdf

Gabrėnaitė E., Biržietienė S. Eristic argumentation in commercial advertising: the case of Lithuanian ads. Tarptautinės mokslinės konferencijos „Rhetoric in Europe“ pranešimų medžiaga. Saro žemės universitetas (Vokietija), 2013 10 09–13. Prieiga: http://www.uni-saarland.de/fileadmin/user_upload/Institute/eir/Proceedings/Paper_Skirmante_Birzietiene.pdf

Gabrėnaitė E. Autoritetas reklamoje: kreipimosi į adresatą specifika. VI tarptautinės mokslinės konferencijos „Pasaulio vaizdas kalboje“ programa ir pranešimų santraukos. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2010, 18–19.

Gabrėnaitė E. Retorinė persvazija reklamoje. Tekstas: lingvistika ir poetika: 14 mokslinės konferencijos medžiaga. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2005, 13–14. Gabrėnaitė E. Semantinė ir stilistinė skyrybos ženklų sklaida spausdintinėje reklamoje. Naujausi humanitariniai tyrinėjimai – 2005. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, 11–12.