KONTAKTAI

 

Dr. Eglė Gabrėnaitė
Kalbų, literatūros ir vertimo studijų institutas
El. p. egle.gabrenaite@knf.vu.lt
Vilniaus universiteto Kauno fakultetas
Muitinės g. 8, Kaunas LT-44280
www.knf.vu.lt

Moksliniai interesai:
paveikiųjų diskursų retorika,
paveikioji komunikacija ir propaganda,
lingvistinė ir stilistinė diskurso analizė,
norminamoji kalbotyra.