Projektai

2013-07-17 20:22

2003-2009 metai. Dubingių piliavietės archeologinių tyrimų mokslinis projektas. Dubingių piliavietės kompleksiniai, tarpdisciplininiai tyrimai, archeologinių tyrimų metu rastų Radvilų giminės asmenų identifikavimas. Mokslininkų grupės narys.

2006 metai. Projektas „Aruodai“ Archeologijos terminių tezauro rengimo darbo grupės narys, projekto ataskaitos vertintojas. Prieiga  internetu: <http://www.aruodai.lt>.

2006-2009 metai. BARIS mokslinis projektas (Bažnyčių archyvų informacijos sistema). Mokslininkų grupės narys. Prieiga  internetu:<http://www.kf.vu.lt/baris>.

2006-2009 metai. DPE (Digital preservation Europe) projektas. Lietuvos nacionalinės darbo grupės narys. Prieiga  internetu: <http://www.digitalpreservationeurope.eu>.

2007-2008 metai. Projektas „Lietuvos Etnokosmologijos muziejaus turistinio komplekso paslaugų plėtra“. Institucijos vykdytojų grupės narys.

2009-2013 metai. Projektas CARARE („Connecting Archaeology and Architecture in Europeana“). Valdybos narys, Lietuvos nacionalinės darbo grupės narys. Prieiga internetu: <http://www.carare.eu>.

2009-2010 metai. Projektas HISTORIUS-P („Lietuvos nacionalinio paveldo ir humanitarinių mokslų infrastruktūrų tinklo kūrimo galimybių studija“). Vadovas.

2010-2012 metai. Projektas „Virtuali istorinė Lietuva: LDK“. Projekto koordinatorius Komunikacijos fakultete. Prieiga internetu: <http://www.ldkistorija.lt/>.

2011-2014 metai. Projektas „Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis“. Mokslininkų grupės narys. Prieiga internetu: <http://paveldo-akademija.lt/blog/2012/02/06/lietuvos-valstybes-istakos-dubingiu-mikroregiono-tyrimu-duomenimis-mikroregiono-moksliniu-tyrimu-projektas>.

2012-2014 metai. Projektas „Vilniaus universiteto filologijos, socialinių ir komunikacijos mokslų studijų infrastruktūros ir bazinės įrangos atnaujinimas“. Projekto koordinatorius Komunikacijos fakultete.

2013-2016 metai. Projektas LoCloud („Local Content in Europeana Cloud“). Lietuvos nacionalinės darbo grupės narys. Prieiga internetu: <http://locloud.eu>