Kita veikla

2013-07-17 20:33
 • Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių apskaitos, apsaugos ir saugojimo sekcijos vadovas, 1999-2009.
 • Švietimo ir mokslo ministerijos bendrojo lavinimo mokyklos socialinių ir humanitarinių mokslų vadovėlių ekspertas, 2003–2009.
 • Lietuvos kultūros ministerijos darbo grupės „Muziejų rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijai“ rengti, narys, 2004–2006.
 • Nacionalinės Humanitarinių mokslų programos “Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas” kūrimo darbo grupės narys, 2007–2009.
 • Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto 47 „Informacija ir dokumentavimas“  ekspertas, nuo 2005.
 • Lietuvos kultūros ministerijos Muziejų tarybos narys, 2006-2013.
 • UNESCO Lietuvos nacionalinis komitetas „Pasaulio atmintis“, narys,  2007-2012.
 • Lietuvos tyrimų infrastruktūrų plėtros humanitarinių ir socialinių mokslų darbo grupės narys, 2008–2010.
 • Lietuvos kultūros ministerijos Kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos narys, nuo 2009.
 • Lietuvos mokslo tarybos ekspertas, nuo 2010.
 • CAA (Computer application in Archaeology) recenzentų grupės narys, nuo 2010.
 • Lietuvos mokslo ir studijų ateities įžvalgos kūrimo grupės narys, 2010-2011.
 • Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto 81 „Kultūros paveldo išsaugojimas“ vadovas, ekspertas, nuo 2010.
 • Lietuvos archeologijos draugijos tarybos narys, nuo 2010.
 • Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto 86 „Skaitmeninė geografinė informacija“  ekspertas, nuo 2012.
 • Lietuvos kultūros ministerijos darbo grupės „Muziejų rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijai“ rengti, narys, 2012–2013.
 • European Skills, Competences and Occupations taxonomy (ESCO) sukūrimo IKT darbo grupės ekspertas, nuo 2013.