Dėstymas

2013-07-17 20:43

Dėstomi/dėstyti dalykai:

Bakalaurams

  • Lietuvos istorija, archyvistikos studijų programa, 2004-2010 metais.
  • Pagalbiniai istorijos mokslai, archyvistikos studijų programa, nuo 2006 metų.
  • Kultūros paveldo sklaida, žurnalistikos studijų programa, nuo 2010 metų.
  • Skaitmeninė kultūra, kultūros informacijos ir komunikacijos studijų programa, nuo 2012 metų.
  • Maistas ir valgymo kultūra LDK XIII-XVIII a., laisvai pasirenkamasis dalykas, nuo 2012 metų.

 

Magistrantams

  • Kultūros paveldo organizacija, skaitmeninimas (kartu su doc. dr. N. Keršyte ir dr. Z. Manžuch), muziejininkystės ir bibliotekų ir informacijos centrų vadybos studijų programos, 2004-2008 metais.
  • Muziejų komunikacija, muziejininkystės studijų programa, 2006-2008 metais.
  • GIS ir informacinės technologijos paveldosaugoje (kartu su dr. R. Tuču ir R. Augustinavičiumi), archeologijos ir paveldosaugos studijų programos, 2008-2010 metais.
  • Paveldo skaitmeninimas ir informacinės sistemos (kartu su doc. dr. Zinaida Manžuch), paveldo informacijos ir komunikacijos studijų programa, nuo 2008 metų.
  • Informacinių sistemų projektavimas, informacijos sistemų vadybos studijų programa, nuo 2009 metų.