Projektai / Projects

 

Vilniaus universiteto Vokiečių filologijos katedros ir Duisburgo-Eseno universiteto Germanistikos ir lingvistikos katedrų partnerystės projektas (2017-2019)

„Tarpkultūriniai humoro aspektai viešajame diskurse“. 2014-07-09–2014-12-13. Remtas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis.

Mokymosi visą gyvenimą (LLP) programos daugiašalio kalbų projektas „KoGloss: Konstrukcijų glosarijai besimokantiems dalykinės kalbos – vokiečių, estų, latvių, lietuvių“. 2011-01-01–2012-12-31. Projekto Nr.: 511437-LLP-1- 2010-1-DE-KA2-KA2MP. https://www.uni-due.de/kogloss.eu/


Sorry, you must be logged in to post a comment.