Projektai / Projects

 

Projektas „Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas ir studijų kokybės gerinimas Šiaulių universitetą prijungiant prie Vilniaus universiteto“. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. balandžio 15 d. – 2023 m. rugsėjo 1 d. Finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.3.1-ESFA-V-738 „Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas“. Projekto Nr. 09.3.1.-ESFA-V-738-03-0001. Pareigos: projekto ekspertė.

Projektas DUO: „Praktisches und methodisches Handbuch für Deutsch-Unterricht Online“ („Practical and methodical handbook for teaching German online“). 2021-03-01–2023-02-28. Finansuojamas Europos Sąjungos Erasmus+ programos „KA226 – Partnerships for Digital Education Readiness (School education)“ lėšomis. Projekto Nr. 020-1-SK01-KA226-SCH-094410. Pareigos: universiteto dalies projekto vadovė, projekto tyrėja.

Vilniaus universiteto Vokiečių filologijos katedros ir Duisburgo-Eseno universiteto Germanistikos ir lingvistikos katedrų partnerystės projektas (2017-2019)

„Tarpkultūriniai humoro aspektai viešajame diskurse“. 2014-07-09–2014-12-13. Remtas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis.

Mokymosi visą gyvenimą (LLP) programos daugiašalio kalbų projektas „KoGloss: Konstrukcijų glosarijai besimokantiems dalykinės kalbos – vokiečių, estų, latvių, lietuvių“. 2011-01-01–2012-12-31. Projekto Nr.: 511437-LLP-1- 2010-1-DE-KA2-KA2MP. https://www.uni-due.de/kogloss.eu/


Sorry, you must be logged in to post a comment.