Apie mane

 

Vardas ir pavardė Virginija Masiulionytė
Gimimo data 1976-01-08
Mokslinis laipsnis, vardas Humanitarinių mokslų daktarė
Aukštasis išsilavinimas
aukštoji mokykla baigimo metai įgyta kvalifikacija arba specialybė
VU 2000 Filologijos magistrė
VU 1998 Filologijos bakalaurė
Studijos doktorantūroje
aukštoji mokykla disertacijos tema gynimo data įgytas mokslo laipsnis
VU Gyvūnų simbolika vokiečių ir lietuvių kalbų frazeologijoje iš kultūros semiotikos perspektyvos 2008-02-19 Humanitarinių mokslų daktarė
Darbo veikla
metai Pagrindinė darbovietė pareigos
nuo 2013 VU FLF Vokiečių filologijos katedra docentė
2008-2012 VU FLF Vokiečių filologijos katedra lektorė
2002-2007 VU FLF Vokiečių filologijos katedra doktorantė
2003-2005 VU FLF Vokiečių kalbos katedra asistentė
1999-2002 VU FLF Vokiečių filologijos katedra asistentė
Mokslinė pedagoginė veikla
mokslinių interesų kryptys dėstomi dalykai
humoro tyrimai, vertimas, kultūros semiotika, semantika, gramatika, teisės kalba, frazeologija vokiečių kalbos morfologija, šiuolaikinė vokiečių kalba, vertimo praktika, semantikos įvadas, vokiečių teisės kalba, vokiečių civilinės teisės kalba, vokiečių civilinio proceso kalba, teksto interpretacija iš kultūros semiotikos perspektyvos

Vor- und Nachname: Virginija Masiulionytė
Geburtsdatum: 8. Januar 1976
Akademischer Grad: Dr., promoviert am 19. Februar 2008

Dissertation: Deutsche und litauische Phraseologie kontrastiv: Tiersymbolik im kultursemiotischen Blickfeld

Forschungschwerpunkte: Phraseologie, Kultursemiotik, Semantik, Kognitive LInguistik, Humorforschung, Grammatik

Unterrichtete Fächer: Morphologie der deutschen Sprache, Gegenwartsdeutsch, Seminar der deutschen Literatur: Kultursemiotik, Rechtsprache Deutsch, Einführung in die Semantik, Praktikum: Translation, Deutsche Sprache des Zivilrechts, Deutsche Sprache der ZivilprozessordnungName and family name: Virginija Masiulionytė
Date of birth: January 8, 1976
Scientific degree and titles: Doctor in the Humanities, obtained February 19, 2008

Title of thesis: Deutsche und litauische Phraseologie kontrastiv: Tiersymbolik im kultursemiotischen Blickfeld (Contrastive Approach to German and Lithuanian Phraseology: Animal Symbols from cultural semiotics point of view)

Research interests: Phraseology, semiotics, semantics, cognitive linguistics, humour research, grammar

Courses taught: Morphology of German Language, Contemporary German, German Phraseology, Seminar in German Literature: Cultural Semiotics, German Legal Language, Introduction to Semantics, Internship (Practice) and Work Placement: Translation, German Language of Civil Law, German Language of Civil Procedure Law


Sorry, you must be logged in to post a comment.